Sökning: "low-volume"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet low-volume.

 1. 1. Design of Nose-cone for Autonomous Underwater Vehicle

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Anna Arnwald; [2021]
  Nyckelord :AUV; AM; 3D printing; product development; DfAM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal was to perform a feasibility study on an additive manufactured thermoplastic nose-cone hull design for an autonomous underwater vehicle SAM. Where feasibility includes the technical, economic and sustainable aspect in the analysis. LÄS MER

 2. 2. Prestation vid avverkning med stor skördare i volymblädning

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Tobias Karlsen; [2021]
  Nyckelord :hyggesfritt; tidsstudie; kontinuitetsskogsbruk;

  Sammanfattning : Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar i Sverige. För att kunna bemöta detta ökande intresse behövs aktuell kunskap om prestationer och kostnader för hyggesfria avverkningar. Denna studie bygger på en skördares prestation i volymblädning vid varierad uttagstyrka på grundyta. LÄS MER

 3. 3. VOID

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Björn Carlshamre; Harriet Rundquist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet är ett kandidatexamensarbete utfört i samarbete med företaget Louqe AB, som är ett svenskt företag som tillverkar och designar chassin för stationära PC-datorer. De gav i uppdrag att utveckla ett chassi för den portabla datoranvändaren. Projektet var från start döpt av Louqe till “Void”. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av omställningsprocesser på ETP Transmission AB : En SMED-analys på hylstillverkning i svarv- och fräsmaskiner

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion; Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Fredrik Gåhlin; Jakob Smith Siljestrand; [2021]
  Nyckelord :Changeover; SMED; ställtid; ETP; omställningsprocess;

  Sammanfattning : Det här projektet har under våren 2021 utförts som ett examensarbete på uppdrag av ETP Transmission AB. Företaget är beläget i Linköping och producerar hydrauliska axel-/navförband till flera olika marknader och användningsområden. Enkelheten att montera och applicera samt deras höga kvalitet är något som utmärker produkterna. LÄS MER

 5. 5. Managing successful implementation of flexible automation in SMEs

  Master-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Marc Daniel Betz; Ahmad Traffash; [2021]
  Nyckelord :Flexible Automation; Employee Involvement; Change Management; SMEs; Implementation;

  Sammanfattning : Today the global market is changing to increased competition, short product life cycles and mass customisation. Therefore, the pressure on manufacturing companies to become more flexible in their production has increased. LÄS MER