Sökning: "lower-secondary school teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden lower-secondary school teachers.

 1. 1. THE WORK AND LIVES OF SOUTH KOREAN TEACHERS Lower-Secondary School Teachers’ Perceptions of the Teacher Profession

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hyeryung Jang; [2022-01-27]
  Nyckelord :Teachers’ lives; workload; lower-secondary school teachers; Professionalism;

  Sammanfattning : Aim: Historically, the teaching profession in eastern Asian countries is often considered as a prestigious and desirable occupation with great respect in social and cultural contexts. Even though South Korean secondary school teachers have been part of and influenced by a devaluation of their authority compared to the past, there is not enough research about Korean teachers’ work and lives in international research. LÄS MER

 2. 2. Assessment of oral proficiency in the EFL classroom : Four teachers’ perceptions of the English Syllabus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Ludvig Holmertz; [2022]
  Nyckelord :Oral proficiency assessment. Oral interaction. Oral fluency. Swedish lower secondary school. English syllabus. Oral National Test. Interpretations. Formative assessment. Summative assessment. Intended and perceived curriculum.;

  Sammanfattning : Previous research shows that English teachers in Sweden struggle with the assessment of oral proficiency. The reasons for this are several but most of them have occurred in the gap between the intended and perceived curriculum. LÄS MER

 3. 3. "Vissa tycker att delaktighet är att bara komma till lektionen" : En studie om högstadieelevers syn på delaktighet inom ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Arvid Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Participation; Physical education; PE teacher; Inclusion; Pedagogy; Interviews; Health; Relationships; Delaktighet; Idrottsundervisning; Högstadiet; Idrottslärare; Delaktighetsmodell; Pedagogik; Idrott och hälsa; Intervju; Inkludering; Relation;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om elevers perspektiv på delaktighet i ämnet idrott och hälsa i årskurs 9. Eftersom det är känt att lärare saknar ett gemensamt synsätt på vad delaktighet är, är det viktigt att också undersöka vad elever i högstadiet uttrycker om delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Farm-based education : can farms and farm animals contribute to learning in accordance with the school curriculum and syllabi?

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :farm-based education; educational farms; experiential learning; embodiment; embodied learning; outdoor education; animal-assisted education;

  Sammanfattning : There seems to be something missing in the modern school. An increasing number of students face difficulties in the traditional classroom setting, some cannot attend school at all, and a worrying number of students fail to leave school with approved grades, with potentially detrimental effects on their future lives. LÄS MER

 5. 5. Lärarnas uppfattningar om teknikundervisningen på högstadiet under pandemin : En fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Cecilia Aronsson; [2022]
  Nyckelord :Distance learning; Pandemic; Practical moments; Technology teaching; Theoretical teaching; Distansundervisning; Pandemi; Praktisk undervisning; Teknikundervisning; Teoretisk undervisning.;

  Sammanfattning : When originally introduced in Swedish schools, technology was taught as a purely practical subject. However, along with the technological development of society, the technology school subject has changed as well. For example, nowadays, a deeper theoretical knowledge and skills in digital technology are required. LÄS MER