Sökning: "lpfö98 reviderad"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden lpfö98 reviderad.

 1. 1. En kvalitativ undersökning av barnskötare, förskollärare och förskolechefers syn på musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefine Nilsson; Jennie Strömgren; [2019]
  Nyckelord :Barnskötare; Förskollärare; Förskolechef; Musik; Didaktik;

  Sammanfattning : Under 2016 fick vi en ny reviderad läroplan för förskolan. I Läroplan för förskolan (Lpfö98, 2018, s.6) står det att “Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. LÄS MER

 2. 2. Inkludering och exkludering i förskolan : Föräldrars uppfattning om inkludering och exkludering i förskolan och hur dialogen mellan förskolan och hemmet ser ut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofie Lindberg; [2014]
  Nyckelord :Pedagogik; förskola; föräldrar inkludering; exkludering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om inkludering och exkludering i förskolan. Teoretiska utgångspunkten i detta arbete är det fenomenologiska perspektivet, då syftet med arbetet är att undersöka hur föräldrar upplever inkludering och exkludering i förskolan, vad föräldrarna anser vart ansvarsfördelningen mellan hem och förskola går samt hur föräldrarna upplever dialogen mellan hem och förskola. LÄS MER

 3. 3. Fem förskollärares tankar om matematik : En undersökning om fem förskollärares syn och arbete med matematik utifrån Lpfö 98 reviderad 2010

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Malin Knutsson; Adisa Omerovic; [2013]
  Nyckelord :Matematik i förskolan; förskolans läroplan; inställningen till matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förskollärare arbetar med matematik i förskolan utifrån Lpfö98 reviderad 2010. Detta ville vi undersöka eftersom den reviderade läroplanen fokuserar mer på matematikinnehållet än tidigare. LÄS MER

 4. 4. Förändringarnas tid : En ny läroplan och dess konsekvenser för förskollärarens arbete med matematik och yrkesidentitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Daniel Cruz Vera; Evelina Lundvall; [2013]
  Nyckelord :Matematik i förskolan; yrkesidentitet; undervisning i förskola; realiseringsarena;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra om förskollärarna upplever upplever några skillnader i sitt metodval inom matematik i och med implementeringen av läroplanen för förskolan reviderad 2010 samt om den geografiska placeringen av förskolan har någon inverkan på dessa val. Studien behandlar även om yrkesidentiteten har förändrats i och med reviderigen, samt om den geografiska placeringen av förskolan har betydelse för den metodik förskolläraren använder sig av inom ämnet matematik. LÄS MER

 5. 5. Ledstjärna i arbetet : Föräldrars och pedagogers uppfattningar om läroplanens inflytande på förskoleverksamheten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Anna Andersson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag har valt att fördjupa mig i den nya läroplanen för förskolan, (Lpfö98 reviderad 2010). Här kommer jag att belysa inflytande och delaktighet ur ett föräldraperspektiv samt ur ett pedagogperspektiv. LÄS MER