Sökning: "lpo 98"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden lpo 98.

 1. 1. Parental involvement in Multicultural Preschool Settings - A challenge for Educators

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Saedeh Amini; [2011-12-09]
  Nyckelord :parental involvement; multicultural preschools; minority families; interpersonal skills; social network;

  Sammanfattning : AbstractBackground The importance of establishing well-functioning parent-teacher relationships are clear objectives in the Swedish National Curriculum for Preschools, (Lpfö 98, Lpo 94 & Lgr 11 chapter 1-2). Parental involvement in preschool activities is seen as important for several reasons. LÄS MER

 2. 2. Bland kaniner, drakar, hjältar och hedersmord : Hur barnlitteraturens dilemman kan kopplas till värdegrunden i förskolans och skolans styrdokument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Lindgren; Lisa Österberg; [2011]
  Nyckelord :värdegrund; moral; etik; barnlitteratur; bilderböcker; ungdomsböcker; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka möjligheterna att i pedagogisk verksamhet arbeta med populär barnlitteratur för att förankra läroplanernas värdegrund samt att undersöka vilka moraliska och/eller etiska dilemman det finns i populär barnlitteratur och hur man kan koppla samman dessa dilemman med värdegrunden som beskrivs i skolans styrdokument. Förskolan och skolans personal ska verka för att förmedla och förankra värdegrunden som beskrivs i Lpfö 98 och Lpo 94. LÄS MER

 3. 3. Jakten på det goda lärandet : Montessoripedagogers reflektioner kring pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Manuel Tenser; Malin Bergsland; [2011]
  Nyckelord :Maria Montessori; Montessoripedagogik; Traditionell pedagogik.;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att klarlägga vad pedagoger anser är skillnaderna mellan så kallad traditionell pedagogik och Montessoripedagogik, samt belysa för och nackdelar mellan dem. Empiri har insamlats med djupintervjuer av tolv Montessoripedagoger som även har erfarenhet av traditionell pedagogik. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och svårigheter i en mångkulturell förskola/skola

  C-uppsats,

  Författare :Nasra Galol; Sara Berglund; [2011]
  Nyckelord :Mångkulturell utbildning; kulturmöten;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med vår studie är att synliggöra den kulturella mångfald som pedagoger möter iförskolan och skolan. Eftersom detta ämne är brett och att det finns många forskningsfrågor,har vi valt att inrikta oss på somaliska folkgruppen. LÄS MER

 5. 5. Att inspirera och motivera till matematik : En kvalitativ studie kring hur förskollärare och lärare uttrycker att de arbetar för att göra matematik till ett ämne som barnen och eleverna intresserar sig för, vill lära sig och utvecklas i

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Sofi Svensson; Johanna Torsson; Malin Trost Lindblad; [2011]
  Nyckelord :elever; matematik; intresse; undervisning; förskollärare; lärare; barn;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I bakgrunden har tidigare undersökningar och litteratur tagits upp som berör ämnet matematik i relation till barns och elevers lärande. Utöver tidigare undersökningar görs även kopplingar till skollagen, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, samt till läroplanen för förskolan, Lpfö 98. LÄS MER