Sökning: "lss självbestämmande"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden lss självbestämmande.

 1. 1. Det är deras plats, ska vi gå in till dem så knackar vi : Delaktighet och självbestämmande för hyresgäster på LSS-boenden

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Magnus Lofgren; [2019]
  Nyckelord :Impairment participation; asymmetrical power relations; independence; LSS.;

  Sammanfattning :  Assessor: The purpose of this study is to highlight tenants and staff’s perception of user’s involvement and influence in municipal group housing in living by the Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS). The study where performed in five small municipalities in the southern part of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Vem bestämmer åt dig? - En analys av självbestämmande och beslutsoförmögenhet i SOU 2015:80

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Celander; [2019]
  Nyckelord :Problemrepresentation; självbestämmande; beslutsoförmögen; funktionsnedsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study sets out to analyze the problem representation in the Swedish official report SOU 2015:80. The study seeks to analyze what sort of understanding the policymakers have of the terms self-determination (självbestämmande) and mentally incompetent (beslutsoförmögen). LÄS MER

 3. 3. Fram med mera ska och bort med alla bör : LSS-medarbetares upplevelser av att arbeta med äldre intellektuellt funktionsnedsatta personer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabelle Mugisha Trygghede; [2019]
  Nyckelord :LSS; intellektuell funktionsnedsättning; åldrande; medarbetare; bemötande; empati; social interaktion; symbolisk interaktionism; social handling; självbestämmande och arbetsgivares riktlinjer.;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser hur medarbetare på ett gruppboende inom LSS upplever hur det är att arbeta med äldre intellektuellt funktionsnedsatta personer. Syftet med undersökningen är att beskriva medarbetarnas subjektiva upplevelser av att bemöta åldrande brukare och samtidigt förhålla sig till lagstiftningen samt arbetsgivarens riktlinjer. LÄS MER

 4. 4. "VI FÅR JU INTE SÄTTA NÅGON GRÄNS. DET ÄR JU ETT SJÄLVBESTÄMMANDE" : En studie om hur personal på LSS-boenden arbetar för att främja brukares självbestämmanderätt

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Borg; Valeriya Lyeskova; [2019]
  Nyckelord :självbestämmande; delaktighet; socialomsorg; egenmakt; normaliseringsprincipen; funktionsvariation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på LSS-boenden arbetar för att främja brukares självbestämmanderätt. Studien undersöker hur långt brukares självbestämmanderätt sträcker sig och personalens möjligheter och tillvägagångssätt för att främja självbestämmande. LÄS MER

 5. 5. BRUKARES SJÄLVBESTÄMMANDE – UTIFRÅN BRUKARENS OCH PERSONALENS PERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Andersson; Caroline Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; Servicebostad; LSS; Självbestämmande; brukare; personal; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa personer med intellektuell funktionsnedsättning boende på serviceboende och personalens upplevelser angående brukares självbestämmande. Som metod har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer med fyra brukare och fyra personal på servicebostäder i en kommun i södra Sverige. LÄS MER