Sökning: "lternativa undervisningsmetoder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lternativa undervisningsmetoder.

  1. 1. Icke-traditionella undervisningsmetoder i matematik - Lärares syn på deras fördelar, nackdelar, ramfaktorer samt syn på matematiska kompetenser

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

    Författare :Josephine Swiggs-Malmevik; [2020]
    Nyckelord :lternativa undervisningsmetoder; matematiska förmågor; högstadiet; matematikdidaktik;

    Sammanfattning : Matematikundervisning består oftast av att läraren håller en kort genomgång, varefter elever på egen hand får räkna uppgifter inom det beskrivna innehållet. Förutom denna traditionella undervisningsmetod (TU) finns även andra icke-traditionella undervisningsmetoder (ITU). LÄS MER