Sökning: "lucia"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet lucia.

 1. 1. "Det är att göra våld på våra traditioner" : En etnologisk studie om förhandling och gränser kring vem som kan förkroppsliga Lucia

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Saga Franzén; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. " JA, JAG UPPLEVER ATT HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAPSLÄRAREN TAR UPP HÄLSA HELA TIDEN" : En kvalitativ studie med elever i årskurs 9 om perspektivet hälsa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Kristina Özel Jakobson; Lucia Fuentes Makdissi; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. What coping strategies do female entrepreneurs use when pursuing funding, and how do the entrepreneurial ecosystem and experience affect these?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucia Inés López Sánchez; Chloé Wichard; [2022]
  Nyckelord :female entrepreneurs; funding process; approaches; coping strategies; prior experience; entrepreneurial ecosystem; Business and Economics;

  Sammanfattning : When it comes to obtaining funding for their venture, female entrepreneurs are at a disadvantage. Whilst obtaining funding for a venture is already a difficult task for male founders (Steigertahl & Mauer, 2018) only 2.3% of funding in venture capital goes toward female entrepreneurs (Bittner and Lau, 2021). LÄS MER

 4. 4. Language Politics of the Mexican State regarding native languages and the funding of literary production

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lucia Paprckova; [2022]
  Nyckelord :literature; native languages; indigenous writers; governmental subsidies for literary creation; world literature; decoloniality; colonialism; national literary canon; homogeneity; racism; classism;

  Sammanfattning : This thesis strives to understand the underlying narrative behind the current distribution of the public funding between the writers of the Spanish language and writers of native languages in Mexico, as well as contextualise the policies of the Mexican State that often materialise colonial dynamics. The situation of native women writers is emphasised as they are forced to tackle multiple disadvantages based on unjust social structures. LÄS MER

 5. 5. "Lucia, Wham och Mariah Carey" : - musikundervisningens repertoar och urval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Anna Ekman; [2022]
  Nyckelord :Musikundervisning; repertoarval; dominans; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska musiklärares praxis angående val av repertoar i musikundervisning på grundskolan. Genom kvalitativa intervjuer visar studiens resultat på en dominans av populärmusikaliska genrer inom ensemblespel på alla tre grundskolor. LÄS MER