Sökning: "luciafirande"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet luciafirande.

 1. 1. Luciatåg i skolan : En intervjustudie om ett genus och mångfaldsperspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christopher Hafvervik; Zaid Ali Naeem; [2020]
  Nyckelord :Luciafirande; skolan; tradition; argumentationsanalys; media och debatt;

  Sammanfattning : Vi forskade om hur rektorer arbetar med genusperspektiv och mångfald vid Luciafirandet i skolan. Vi forskade även om hur media framställer debatten som framförs av Luciafirandet. Det här genomförde vi genom intervjuer och internet-tidningar för att sedan bearbeta materialet med argumentationsanalys. LÄS MER

 2. 2. Musiktraditioner i grundskolan : "Jag kan inte tänka mig en avslutning utan musik"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ellinor Skog; [2020]
  Nyckelord :Traditioner; riter; grundskolan; Luciafirande; skolavslutning; skolkör; rektorer.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. LUCIA – ETT KÄRT BESVÄR : En intervjustudie om musiklärares dilemman i samband med skolans luciafirande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Smedbäck; [2020]
  Nyckelord :Lgr11; ramfaktorteori; traditioner; tid; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa olika dilemman för musiklärare, kopplade till luciafirande. I ett försök att ringa in dessa dilemman har jag, med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer av sex musiklärare, arbetsverksamma inom grundskolans senare år, undersökt hur musiklärareupplever luciafiranden i skolan, hur de motiverar Lucias vara eller icke vara, samt hur de definierarde eventuella dilemman som kan uppstå i samband med luciafirandet i skolan. LÄS MER

 4. 4. Lucia : Traditionens helighet – en religionsvetenskaplig jämförelse av luciafirandet mellan 1927 och 2019

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linn Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Lucia; helig; tradition; luciafirande; jul; ljus;

  Sammanfattning : Luciafirandet är stundom en omtvistad tradition, föremål för debatter och kontroverser. Firandet har en krokig historia, men den är betydligt kortare än hur den ibland berättas. LÄS MER

 5. 5. Lilla Världen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Andrea Berois; [2016]
  Nyckelord :Preschool Architecture Sweden; Förskola Dagis Vasalund Solna Stockholm Arkitektur Höjerska;

  Sammanfattning : I en storstad som växer och mullrar fram finns minnet kvar av en annan stad. En kåkstad med fattigbarn och svält men också med gemenskap och variation. En ny stad byggs som ska rensa upp men en bit av den gamla sparas, högst upp på höjden. Innuti den lilla staden som ligger i den stora staden finns en liten värld. LÄS MER