Sökning: "ludic design"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden ludic design.

 1. 1. Inclusive online social play through non-verbal communication

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Daniel Velasquez Araque; [2020]
  Nyckelord :Game Design; Interaction Design; HCI; Ludic Interaction; Online Games; NVC; Non-verbal Communication; co-design; Participatory Design;

  Sammanfattning : This research focuses on the connection between voice-based interactions and harassment in online games, from the point of interaction design. It points out severe faults in privacy afforded by voice-based communication and explores beyond this medium to design a communication system that relies only on non-verbal communication (NVC). LÄS MER

 2. 2. Maintaining Curiosity in the Midst of Ruins: The cultivation of entanglements within Earth's ecological community

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :WILLIAM DOHERTY; [2019]
  Nyckelord :Interaction Design; Probology; Design in the Anthropocene; IxD; Ludic Interaction; Cultivation of Entanglements;

  Sammanfattning : This thesis explores the dimensions of an emerging design space in the Anthropocene through a design process that embraces Probology as a method to integrate interdisciplinary research in exploring and implementing solutions to the dissociation of urbanites from Earth’s ecological community.... LÄS MER

 3. 3. Ljus i mörker - design som imiterar perceptionen av dagsljus inomhus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Erika Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Dagsljus; Perception; Human-centric lighting; Ludisk design; Dygnsrytm; Daylight; Ludic design; Circadian rhythm;

  Sammanfattning : På jordklotets nordliga breddgrader påverkas människor av mörka säsonger med liten tillgång till dagsljus, med fysiska påföljder så som sömnproblem och energibrist. Problemet kan minskas med ljuskällor som kan imitera soldygnet men dessa produkter lämnar föga åt fantasin. LÄS MER

 4. 4. Designing a reality-aware augmented reality

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Daniel Velasquez; [2019]
  Nyckelord :Augmented Reality; Gamfulness; Playfulness; Game Design; Interaction Design; Golf; Game; Autotelic; Exotelic; Mechanics; Dynamics; Aesthetics;

  Sammanfattning : This article shows the process followed to analyze the game properties of golf, separate them into mechanics, dynamics and aesthetics in order to transfer these to an AR game. The goal of this is to have a human-centered approach having golf fans participating in every stage of the process to achieve the goal of creating enjoyable experiences for them. LÄS MER

 5. 5. Rummet under bron - Överblivna rums potential

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Eriksson; Terese Svennberg; [2018]
  Nyckelord :Överblivna rum; Stadsomvandling; Gluggar; Södertälje; Temporalitet; Urban Design; Arkitektur; Offentliga rum; Byggd miljö; Mälarbron; Samhällsutveckling; Lekfullhet Flexibilitet;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att lyfta fram den potential som flera urbana rum besitter, de överblivna rum som saknar en tydlig användning eller funktion. Där de lokala intressena, dess brukare och rummets närmsta omgivning blir en utgångspunkt för att förstå vilken användning rummet bör verka mot. LÄS MER