Sökning: "ludvig larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ludvig larsson.

 1. 1. Sarcasm Detection with TensorFlow

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ludvig Persson; Jesper Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sentiment analysis is the process of letting a computer guess the senti- ment of someone towards something based on a text. This can among other things be useful in marketing, for example in the case of the computer figuring out that a certain person likes a certain product it can present ads for similar products to the person. LÄS MER

 2. 2. Undersökning om fotbollsutövande gymnasieelevers uppfattningar av skaderisk på konstgräs respektive naturgräs : En kvantitativ enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Haris Sinanovic; Ludvig Larsson; [2018]
  Nyckelord :Artifical; turf; natural; grass; football; soccer; playing; high; school; students; injury; risk; acute; overload; training; match; Konstgräs; naturgräs; fotbollsutövande; gymnasielever; skaderisk; akuta; skador; överbelastningsskador; träning; match;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka fotbollsutövande gymnasieelevers uppfattningar av skaderisk på konstgräs respektive naturgräs. Metod En kvantitativ enkätundersökning med 46 stycken (st) deltagande gymnasieelever som läser lokal (LIU) eller nationell (NIU) godkänd idrottsutbildning inom fotboll. LÄS MER

 3. 3. On the asymptotics of models for a spatially homogeneous and isotropic spacetime

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematik (Inst.); KTH/Matematik (Inst.)

  Författare :Ludvig Hult; Eric Larsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we present an analysis of two cosmological models.We begin by determining the asymptotics for solutions to Einstein's equation inan isotropic, homogeneous and at spacetime under weak assumptions on thebehaviour of matter. Then, we examine how two dierent matter models aectthe asymptotics. LÄS MER

 4. 4. Agent Provokation - En studie kring avsändarens påverkan på provokativ reklam

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Nick Larsson; Ludvig Segelmark; [2012]
  Nyckelord :provocative advertising; brand knowledge; brand attitude;

  Sammanfattning : Even though provocative marketing is a widely used tool among companies to distin-guish themselves from the crowd and catch the attention of consumers, there are several variables that remain relatively unexplored. This paper aims to investigate what impact the brand has on how provocative advertising is perceived and how it affects attitudes and behavior. LÄS MER

 5. 5. Den förhärskande heteronormativiteten : - Sjuksköterskor på en akutmottagning i möten med HBTQ- personer

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Ludvig Asklöf; Katrin Larsson; [2012]
  Nyckelord :heteronormativity; LGBTQ; encounter; nurses; emergency department; heteronormativitet; HBTQ; möten; sjuksköterskor; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Litteraturgenomgången visar att samhället genomsyras av heteronormativitet. Kunskapsbrister finns i utbildningarna inom sjukvården och i den kliniska verksamheten om möten med HBTQ- personer. En kunskapslucka kan identifieras om hur möten skapas mellan sjuksköterskor och HBTQ- personer på en akutmottagning. LÄS MER