Sökning: "luft vatten-värmepump"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden luft vatten-värmepump.

 1. 1. Techno-economic analysis of combined heat pump and PV systems in Austria

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Twan Schreurs; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the increasing amount of buildings that are being renovated in Austria, the potential of replacing conventional heating systems with heat pumps increases and thus CO2 emissions could be reduced. Several companies therefore focus on installing combined heat pump and PV systems. LÄS MER

 2. 2. Sänkt energiförbrukning med byte av energisystem eller energieffektivisering : Ekonomisk analys av fjärrvärme, bergvärme och luft-vatten värmepump i äldre fastigheter kontra energieffektiviseringsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Elin Westerberg; [2017]
  Nyckelord :District heating; heat pumps; energy efficiency; energy-consumption; multi-family houses; real estate; economic analysis; Life Cycle Cost; payback.; Fjärrvärme; bergvärmepump; luft-vatten värmepump; energisystem; flerbostadshus; fastighet; ekonomisk analys; återbetalningstid; teknisk livslängd; payback-metoden; livscykelkostnad; energieffektivisering.;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet för flerbostadshus i Sverige och dess konkurrent är värmepumparna som blivit allt mer effektiva och fått en bättre slagkraft på marknaden. Samtidigt har regeringen satt upp 2020 målen, för att sänka och förbättra Sveriges energianvändning. LÄS MER

 3. 3. Ett matsystem med biologiska jordbruksmetoder och växthusodling : Kost, jordbruk och energibalans i växthus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Mikael Norlén; [2016]
  Nyckelord :diet; vegan; vegetarian; biological farming; permaculture; conservation agriculture; holistic management; natural farming; soil organic matter; carbon sequestration; crop rotation; season extension; yield statistics; self-sufficiency; greenhouse; energy balance; air water heat pump; kost; vegan; vegetarian; biologiskt jordbruk; permakultur; organiskt innehåll; kolupptagning; växtföljd; säsongsförlängning; skördestatistik; självförsörjning; växthus; energibalans; luft vatten-värmepump;

  Sammanfattning : The project examines the possibilities to develop a local and sustainable model for food production in Uppsala with focus on diet, farming methods and different types of greenhouse installations. With the simulation software VIP energy 3.1. LÄS MER

 4. 4. Systemlösningar för plus- eller passivhus : En studie med syftet att lösa energibehovet för ett specifikt hus.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Andreas Sköld; Mikael Nordh Johansson; [2014]
  Nyckelord :Plushus; passivhus; solceller; solfångare; värmesystem; vattenmantlad kamin; värmepump;

  Sammanfattning : The purpose of the house which is the basis of this report is to be able present itself on the market as a relatively cheap and at the same time a climate friendly choice. The house is supposed to be able to be built anywhere in Sweden and the rest of Scandinavia in a short period of time. LÄS MER

 5. 5. Energibesparing åt Klövern AB : Förslag på åtgärder för minskad driftkostnad för Klövern AB’s fastigheter

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Per Eriksson; Sebastian Trygg-Svensson; Magnus Österbring; [2010]
  Nyckelord :Energibesparing; optimering; driftkostnad; lönsam; åtgärdsförslag;

  Sammanfattning : Fastighetsbolaget Klövern AB förvaltar 45 fastigheter i Karlstad kommun. Med stigande energipriser ökar behovet för Klövern att energieffektivisera sina fastigheter för att minska kostnaderna. Rapportens syfte är att undersöka tre av Klövern utvalda fastigheter med hög energiförbrukning. LÄS MER