Sökning: "luftfart"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet luftfart.

 1. 1. Ländryggssmärta hos piloter inom kommersiell luftfart, en tvärsnittsstudie.  Low back pain among commercial flying pilots, a cross-sectional study.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sofie Bryngelsson; Elin Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Low back pain; commercial pilots; long-term sick leave; number of working years; exercise habits.;

  Sammanfattning : Bakgrund.Ländryggssmärta förekommer hos piloter och kan eventuellt vara en anledning till framtida långtidssjukskrivningar. Möjliga påverkande faktorer är antal yrkesverksamma år och träningsvanor. Det finns få antal studier gjorda på kommersiellt flygande piloter. LÄS MER

 2. 2. Voices of the flight-free visionary : an overview of the ‘staying on the ground’ narratives and their position in relation to (neoliberal) mobility hegemony

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Sebastian Arrosamena Mellgren; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Science; Climate change; Sweden; Transformation; Aviation; Frames; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Intergovernmental Panel on Climate Change is encouraging profound and rapid transformation in every economic sector to mitigate escalating climate change. In this context, a public and political debate about aviation as a high-carbon source has emerged in Sweden with growing numbers of people declaring that they are “staying on the ground”. LÄS MER

 3. 3. Den svenska drönarregleringen ur ett flygsäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Stenvall; [2018]
  Nyckelord :Transporträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years, drones have increased in popularity. They create many opportunities, but drones also cause disruption to traditional aviation. The number of drone-related incidents around the world has increased steadily, and many consider it only a matter of time before a serious accident occurs. LÄS MER

 4. 4. Development of an innovative cooling concept for turbofan engines

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Ali Kapekov; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is submitted in support of a candidature for the Double Degree in Vehicle Engineering with a specialization in Aerospace between KTH Royal Institute of Technology, Sweden, and Ecole Centrale Lyon, France. The present report emphasizes a research project for current or next generation turbofan engines used in civil aviation, and especially its equipment integration from a thermal management point of view. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhet inom svensk luftfart : En studie av hur ämnet hanteras i flygbolags kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Ålander; [2018]
  Nyckelord :Aviation; marketing; press relases; communication; sustainability; Sweden; Scandinavia; Norwegian; SAS; BRA; tourism; travels; transportartion; Kommunikation; marknadsföring; hållbarhet; flyg; Sverige; Skandinavien; BRA; SAS; Norwegian; hållbar turism; resande; transport; pressmeddelanden;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag fokuserat på frågan om hur flygbolag på den skandinaviska marknaden verkar se på och hantera ämnet hållbarhet utifrån deras marknadsföringsmässiga kommunikation mot svenska folket och svensk media. Valda utifrån deras representativa ställning granskades SAS, Norwegians och BRAs pressmeddelanden och hemsidor på två olika sätt för att kunna avgöra deras syn och hantering av hållbarhetsaspekten för deras bransch. LÄS MER