Sökning: "luftpaket"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet luftpaket.

 1. 1. Serious games med rökdykningssimulering

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Johan Holmgren; Mikael Stewén; [2007]
  Nyckelord :Serious games; Simulering; Rökdykning; Förstapersonsimulator;

  Sammanfattning : Utbildning och träning av rökdykning inom räddningtjänsten är idag både dyrt och tidskrävande. Vid praktisk träning måste räddningstjänsten bege sig ut till befintliga övningsområden och ta med sig en stor mängd utrustning: luftpaket, skyddskläder, radio etc. Detta gör det till ett omfattande och kostsamt moment. LÄS MER

 2. 2. Estimation of gusty winds in RCA

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Maria Nordström; [2005]
  Nyckelord :wind gust estimation; RCA; model evaluation;

  Sammanfattning : In this study a new wind gust estimate (WGE) method proposed by Brasseur (2001) is implemented in a limited area climate model (RCA, Rossby Centre regional Atmospheric model). The WGE method assumes that wind gusts develop when air parcels higher up in the boundary layer deflect down to the surface by turbulent eddies. LÄS MER

 3. 3. Wind throw damages on forests : frequency and associated pressure patterns 1961-1990 and in a future climate scenario

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Jacob Svensson; [2003]
  Nyckelord :geomorfologi; naturgeografi; climatology; climate change; simulations; klimatologi; kartografi; marklära; physical geography; storm frequency; geomorphology; cartography; pedology; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Many different simulations of the future climate have shown a probable change of the climate of the earth, mainly caused by anthropogenic emissions. A change in the climate influences many parameters. LÄS MER