Sökning: "luftseparationsanläggning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet luftseparationsanläggning.

 1. 1. Elektrobränsle via svartlutsförgasning : Teknoekonomisk analys av implementering av elektrolysör i biometanolproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Joel Weddig; [2017]
  Nyckelord :Electrofuels; Gasification; Methanol; Black liquor; Electrolyzer; Biomass; Elektrobränsle; Förgasning; Metanol; Svartlut; Elektrolysör; Biomassa;

  Sammanfattning : Med mer och billigare förnybar, intermittent el på marknaden har intresset för elektrobränsle ökat. I denna studie utvärderas tekno-ekonomiskt om elektrobränslekoncept kan vara fördelaktigt att implementera i en förgasningsanläggning för svartlut med nedströms metanolsyntes. LÄS MER

 2. 2. Integrerad schemaläggning och styrning av en luftsepareringsanläggning vid varierande elpris

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Ted Johansson; [2015]
  Nyckelord :Scheduling; control; integrated; time-varying parameters; air separation unit; schemaläggning; styrning; integrerad; tidsberoende parametrar; luftseparationsanläggning;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenteras en ny metod för att göra schemaläggningsbeslut inom processindustrinoch samtidigt ta hänsyn till det dynamiska beteendet hos processen. En modell av en luftsepareringsanläggningsom producerar kvävgas och utnyttjar ett rörligt elpris användes för att exemplifiera dennametod. LÄS MER