Sökning: "luftspalt"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet luftspalt.

 1. 1. Svällande brandstopp i fasadsystem - En experimentell studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Johan Bengtsson; Alex Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Fasad; luftspalt; brandstopp; fuktmättnad; rainscreen cladding; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since many new techniques and new materials have been introduced in the construction of facades there is a need to better understand the behavior when exposed to a fire. Recent facade fires involving rainshield claddings have displayed major consequences regarding the personal safety of the occupants and towards an economic loss. LÄS MER

 2. 2. Fuktsäkerhet i ventilerade parallelltak

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Gabriel Odén; Gustav Månhardt; [2020]
  Nyckelord :Parallelltak; WUFI; blinda beräkningar; varierad luftomsättning; luftflödesmodell; fuktsäkerhet; MRD; termisk drivkraft; klimatdata; ventilerad luftspalt; värme och fukttransport; konvektion; analytisk lösning; fallstudie; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Parallel roofs are commonly used in Sweden when constructing new small house buildings and are also difficult to access for inspection. Furthermore, high demands are set in the Swedish building regulations, although there are no clear guidelines for their compliance. LÄS MER

 3. 3. Fuktsäkra parallelltak - En studie av risken för mögelpåväxt i parallelltak med variabel ångbroms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Oscar Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Fuktsäkerhet; Parallelltak; Wufi; Variabel ångbroms; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, it is important that the houses that are built are environment-friendly. Houses that are environmental friendly has often thick insulation and a framework in wood. To be able to do that, it is important to avoid mould growth. LÄS MER

 4. 4. Vidareutveckling av serveringskanna i plast avsedd för varm dryck

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Robert Fäldt; Jennie Åkesson; [2017]
  Nyckelord :injection molding; plastic; product development; DFM; formsprutning; plast; produktutveckling; DFM;

  Sammanfattning : ABSTRACT This thesis work consists of a case study, where August Lund AB assigned the further development of an ergonomically designed plastic serving pitcher. The purpose of the assignment was to further develop the serving pitcher, to adapt it for hot beverages and the manufacturing method injection molding, and to serve as a basis for decision making regarding how further investments in the previously produced ergonomic design solution was to be made. LÄS MER

 5. 5. Material och uppbyggnad vid renovering av reveterade skiftesverk : En analys ur fuktsynpunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Frida Klang; [2016]
  Nyckelord :Revetering; skiftesverk; kalkputs; KC-puts; tilläggsisolering; fuktrisk; fuktbuffring; WUFI; känslighetsanalys; trästomme; renovering.;

  Sammanfattning : Boule houses are a type of timber construction. The houses have been used since the middle ages in Sweden and some of them still remain today. A rendered boule house wall is open for diffusion and able to buffer moisture. Rendered boule houses are a cultural heritage. LÄS MER