Sökning: "lufttemperatur"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet lufttemperatur.

 1. 1. Torkning av gjutsand i en fluidiseradbädd. : Energioptimering, flödeshastighet, gastemperatur och klimateffekter.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnéa Bogren; [2022]
  Nyckelord :energioptimering; flödeshastighet; gastemperatur; klimateffekter; fluidiserad bädd; gjutsand;

  Sammanfattning : En studie har genomförts för att undersöka möjligheterna att torka gjutsand i en fluidiserad bädd. Sand är ett ändligt material och i gjutprocessen används tonvis gjutsand årligen. Volvo Powertrain Production har ett gjuteri i Skövde där de undersöker om de kan återanvända sin gjutsand. LÄS MER

 2. 2. Desert garden techniques to ameliorate urban microclimates : an example of application in Granada, Spain

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Otto Lundberg; [2022]
  Nyckelord :climate change; Egyptian gardens; Persian gardens; Alhambra; urban heat island; desert gardens;

  Sammanfattning : In this day and age we are faced with urban cores getting hotter, with the main drivers being climate change and the urban heat island effect. This gets even more complicated as the parts of Europe that have the largest need too cool down, i.e. the south, has the least amount of space available for interventions in the form of green space. LÄS MER

 3. 3. Soft sensor for snow density measurements

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Filippa Brandt; [2022]
  Nyckelord :Machine Learning; soft sensor; snow density; linear regression; GPR; neural network; SVM;

  Sammanfattning : The aim of this project was to examine if a machine learning model could be used to predict snow density from six different weather parameters. These were artificially generated snow density, air temperature, ground temperature, relative humidity, windspeed and the snow depth change. LÄS MER

 4. 4. Det svala torget : att genom gestaltning anpassa platser i urbana miljöer till ett varmare klimat med fler och mer intensiva värmeböljor

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Hansson; Jenny Olsson; [2022]
  Nyckelord :klimatanpassning; värmebölja; gestaltning; gestaltningsverktyg; värmestress;

  Sammanfattning : Klimatförändringar påverkar jorden på olika sätt. I framtiden kan temperaturen på jorden komma att stiga och frekvensen samt intensiteten av värmeböljor kan komma att trappas upp. LÄS MER

 5. 5. An iterative design process for visualizing historical air temperature recordings effectively in a single display : A user study on narrative visualizations of geospatial time-dependent data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jussi Kangas; [2021]
  Nyckelord :Information visualization; Air temperature; Effective; Geographic visualization; Time series; Evaluation; Informations Visualisering; Lufttemperatur; Effektiv; Geografisk Visualisering; Tidsserier; Utvärdering;

  Sammanfattning : How to represent data visually in an intuitive and effective way for gaining quick insights is something that the field of visualization deals with. Effective in this context means that a visualization can be understood accurately or rapidly by the viewer. However, how to visualize geospatial time series data effectively is challenging. LÄS MER