Sökning: "lufttemperatur"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet lufttemperatur.

 1. 1. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Nyckelord :värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Sammanfattning : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. LÄS MER

 2. 2. Förhindrande av frostbildning i plattvärmeväxlare via variabel förvärmd uteluft

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Mathias Svedman; [2019]
  Nyckelord :Freeze protection in heat exchangers; energy recovery; plate heat exchanger; analytical model; turbulent flow in heat exchangers; ventilation; preheating; Påfrostning i värmeväxlare; värmeåtervinning; plattvärmeväxlare; turbulent flöde i värmeväxlare; ventilation; analytisk modell; FTX-ventilation; förvärmning.;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt om förvärmning av luft är en bra metod för att undvika frostbildning i motströmsplattvärmeväxlare i luftbehandlingsaggregat. Frostbildning i värmeväxlare för ventilation är ett problem i kalla klimat och sänker den återvunna energimängden när potentialen för energiåtervinning är som högst. LÄS MER

 3. 3. Forecasting future delivery orders to support vehicle routing and selection

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustaf Engelbrektsson; [2018]
  Nyckelord :LSTM; Origin Destination Matrices; Recurrent Neural Networks; Prediction; Forecast; Courier Companies;

  Sammanfattning : Courier companies receive delivery orders at different times in advance. Some orders are known long beforehand, some arise with a very short notice. Currently the order delegation, deciding which car is going to drive which order, is performed completely manually by a (TL) where the TL use their experience to guess upcoming orders. LÄS MER

 4. 4. Temperatursimulering i broar med allmänt tillgänglig data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Simon Månsson; Oscar Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Temperaturändringar i material ger upphov till rörelser och om de på något vis är förhindrade kan tvångsspänningar uppstå. Vid en brodimensionering måste således sådana spänningar tas i beaktande. I Eurokod behandlas dessa temperatureffekter med olika temperaturlastfall. LÄS MER

 5. 5. Temperatursprickor i Ung Betong : Uppföljning av Den Svenska Sprickmodellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Petter Eriksson; [2017]
  Nyckelord :sprickor; ung betong; töjningskvot; utvärdering; spricksäkerhet;

  Sammanfattning : Då betong gjuts startar en serie av reaktioner mellan cementet och vattnet i betongen. Via dessa reaktioner hårdnar betongen och dess hållfasthet ökar. En produkt av reaktionerna är värme som avges inom konstruktionen. På så vis expanderar betongen samtidigt som hållfastheten ökar. LÄS MER