Sökning: "lulekraft"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lulekraft.

  1. 1. Sänkt framledningstemperatur i Luleå Energis fjärrvärmenät

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

    Författare :Jakob Henriksson; [2020]
    Nyckelord :Fjärrvärme; framledningstemperatur; Luleå Energi; Netsim;

    Sammanfattning : Luleå Energi handhaver drift och distribution av två olika fjärrvärmenät, ett i Råneå och ett i Luleå, innefattandes av diverse hetvattencentraler (HVC) och tryckstegringspumpar (TSP). I Råneås fjärrvärmenät levereras en framledningstemperatur på 100°C vid utomhustemperatur -30°C. LÄS MER