Sökning: "lumbalpunktion"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet lumbalpunktion.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av förberedelser inför lumbalpunktion på barnakutmottagning. En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sophie Gustavsson; Linnea Hamilton; [2018]
  Nyckelord :Förberedelser; Innehållsanalys; Omvårdnad; Lumbalpunktion; Procedurrelaterad smärta;

  Sammanfattning : Gustavsson, S och Hamilton, L. Sjuksköterskors erfarenheter av förberedelser inför lumbalpunktion på barnakutmottagning. En kvalitativ intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. EN KLINISK STUDIE AV ANALYSEN CSV-SPEKTROFOTOMETRI - EN JÄMFÖRELSE AV GLAS- OCH PLASTKYETTER FÖR SPEKTROFOTOMETRISK MÄTNING AV BILIRUBIN OCH DEOXIHEMOGLOBIN I CEREBROSPINALVÄTSKA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jonatan Carlander; [2016]
  Nyckelord :Bilirubin; Cerebrospinalvätska; Kyvett; Spektrofotometri; Subaraknoidalblödning;

  Sammanfattning : En subaraknoidalblödning (SAB) orsakas av ruptuerade aneurysmer mellan den mjuka hjärnhinnan och spindelvävshinnan (arachnoidea). Symptomen för SAB är allvarlig spontan huvudvärk, stelhet i nacken, kräkningar, förvirring och svimning. LÄS MER

 3. 3. Barns skattning av smärta och oro vid lumbalpunktion : Samt sjuksköterskors möjlighet att påverka barns upplevelse av lumbalpunktion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gabriela Levander; Simon Snickars; [2014]
  Nyckelord :lumbalpunktion; barn; smärta; smärtlindring; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lumbalpunktion är en av de mest ångestladdade procedurer barn kan genomgå. Den vanligaste indikationen för lumbalpunktion är misstanke om neuroborrelios. Åldersanpassad information, delaktiga föräldrar och smärtlindring är viktiga faktorer vid lumbalpunktion på barn. LÄS MER