Sökning: "lumbar"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet lumbar.

 1. 1. DEFORMABLE IMAGE REGISTRATION OF SPINE MAGNETIC RESONANCE IMAGES WITH ELASTIX FOR DETAILED CHARACTERIZATION OF DISC LOADING BEHAVIORS

  Master-uppsats,

  Författare :Zainab Sirat; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; Registration; MRI; Spine;

  Sammanfattning : Purpose: This work aimed to develop an optimized strategy for registration of spine magnetic resonance (MR) images acquired with and without spinal loading, as well as evaluate the quality of the registration strategy with commonly used quality assessment methods. Method: Previously collected MR images of the lumbar spine of 37 individuals were re analyzed. LÄS MER

 2. 2. Sammanställning av behandlingsmetoder för patienter med Spondylolys och Spondylolisthes : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Amanda Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Exercise; Low back pain; Physical Therapy Modalities; Rehabilitation; Sports.; Fysioterapi; Ländryggssmärta; Rehabilitering; Sport; Träning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta i ländryggen är ett vanligt förekommande problem i samhället. Diagnoserna Spondylolys och Spondylolisthes är tillstånd som kan generera smärta och nedsatt funktion i ryggen hos de som drabbas. Det saknas idag tydliga riktlinjer vad gäller fysioterapeutiska behandlingsåtgärder för denna patientgrupp. LÄS MER

 3. 3. PRODUCT DEVELOPMENT OF WORK CHAIRS AND OFFICE CHAIR

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :ABHIJITH MUKUNDAN KUMAR; SAM THOMAS; [2020]
  Nyckelord :Ergonomics; Product Development; Design; QFD; Sitting comfort and safety; Backrest; Seat Height; Anthroprometry; Catia; Customer needs; Eurovema AB; Sitrite; Lumbar Support; Arm width; Arm Height; Slotted lock; Sliding Lock; Ratchet and Pawl; Telescopic Locking Mechanism;

  Sammanfattning : Work chair is considered as an important element for the users to improve comfort in work environment. An ergonomic chair design and engineering is therefore considered very important for its usability and comfort view of point for the users. The aim of the thesis is to improve the mobility and ergonomics of the existing chair in all aspects. LÄS MER

 4. 4. Kognitiv beteendeterapi för att minska kinesiofobi hos idrottare  med ländryggssmärta eller lumbalt diskbråck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Eric Brännström; Sanna Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggssmärta (low back pain (LBP)) är ett utbrett problem i såväl den allmänna befolkningen som bland idrottare. Bland flera bakomliggande orsaker är diskbråck en av de allvarligare. LBP är frekvent förekommande i många idrotter, där tunga lyft i kombination med flexion och rotation av ryggraden är typiska riskfaktorer. LÄS MER

 5. 5. TREATMENT EXPECTATIONS AND THEIRIMPLICATIONS FOR LUMBAR FUSION SURGERY ON CHRONIC BACK PAIN

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Anna Warnqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER