Sökning: "lunch restaurant"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden lunch restaurant.

 1. 1. Kan Coronakrisen främja en mer hållbar livsstil? : En studie om individers konsumtions- och transportvanor före och under krisen samt förväntningar inför framtiden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Melisa Mackovic; Jonathan Jansson Åkerberg; [2020]
  Nyckelord :Hållbar konsumtion; transportvanor; kriser; hållbar livsstil; Covid-19;

  Sammanfattning : Studien fokuserade på människors uppfattningar kring förändrade konsumtions- och transportvanor för att se om kortsiktiga förändringar i vardagliga vanor gjorda under Covid-19, även pålång sikt kan påverka och förändra individers livsstilsvanor. Syftet med studien var att undersöka vilka vardagliga anpassningar människor gör under Covid-19 krisen och se om det leder till mer hållbara beteenden som människor tror de kommer fortsätta med även efter krisen. LÄS MER

 2. 2. Reducing Food Waste with a Sustainable Lunch Concept : A Service Design Project

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Asp; [2019]
  Nyckelord :service design; interaction design; food waste; sustainability; digital sustainability;

  Sammanfattning : Environmental problems such as pollution and overconsumption is something that is mentioned often in the news as this thesis is written. Food waste is a problem that causes valuable resources to be lost, as on average one third of all food globally is being wasted. LÄS MER

 3. 3. Henriksdal Skola - Examensarbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jussi Lindroos; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : HENRIKSDAL SKOLA Henriksdal, Stockholm Sammanfattning Henriksdals skola är en grundskola för 350 elever planerad till Henriksdal i Stockholm. Byggnad’s plan består av 14 klassrum med utrummen för grupparbete, arbetsutrymmen för konstämnen, bibliotek och arbetsytor, idrottsanläggningar, utrymmen för personalen och restaurang för skola med fullt utrustat kök. LÄS MER

 4. 4. Food habits and environmental awareness among adolescents in Västerås : A study of neighborhoods with different socioeconomic status based on the NESLA study

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ani Hakopian; [2018]
  Nyckelord :Ecological model; environmental awareness; food habits; Neighborhood-level socioeconomic status; NESLA study; prerequisites for healthy food habits; Ekologiska modellen; förutsättningar för goda matvanor; matvanor; miljömedvetenhet; NESLA; socioekonomisk status på stadsdelsnivå;

  Sammanfattning : Människor med hög socioekonomisk status har bättre matvanor och är mer miljömedvetna jämfört med de individer med låg socioekonomisk status, vilket bland annat beror på högre utbildningsnivå och inkomst. För att etablera goda matvanor krävs att det finns goda förutsättningar, till exempel är tillgången till mataffärer med ett stort utbud av färskvaror associerat med hälsosamma matvanor och frånvaron av bra mataffärer påverkar framför allt utsatta grupper i samhället. LÄS MER

 5. 5. Restaurangers förhållningssätt till hållbar matkonsumtion : En studie av restauranger på KTH campus med tonvikt på animaliska livsmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Elin Axelsson; Mikaela Jennerot; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens livsmedelproduktion står för uppemot 30 % av världens totala växthusgasutsläpp. Den grad av klimatpåfrestning ett livsmedel har beror på olika faktorer som t ex produktionsmetod och transport, där tidigare forskning visat på att animaliska produkter är de livsmedel som har störst klimatavtryck. LÄS MER