Sökning: "lunds konsthall"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden lunds konsthall.

 1. 1. Vi tänker på konst : makt och perspektiv på två offentliga konstverk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Wera Westerlind Müllerström; [2021]
  Nyckelord :Cultural Capital; Habitus; Marianne Lindberg De Geer; Pierre Bourdieu; Public Art; Sociology of Art; Tony Cragg; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is based on two case studies of public art, Tony Cragg's artwork Points of View and Marianne Lindberg De Geer's artwork Jag tänker på mig själv. The purpose of the thesis is to clarify municipal processes related to public art and to investigate how perceptions of public art can differ between art institutions, art critics and the general public. LÄS MER

 2. 2. Moderniseringar av tekniska installationer i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Simon Argérus; Sebastian Dimitrakis; [2018]
  Nyckelord :Kulturhistoriskt; byggnader; installationer; bevarandekrav; behovsstyrning; heritage; installations; conservation; requirements; demand-control; modernization;

  Sammanfattning : Studien undersöker om behovsstyrning av inomhusbelysning, ventilationssystem och värmesy- stem är ett effektivt sätt att modernisera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Moderniseringen ska vidare kunna ske utan att förändringen inskränker på byggnadernas individuella bevaran- dekrav. LÄS MER

 3. 3. Armlängds avstånd. Koncept eller verklighet? En studie över kommunala konsthallars självständighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Degrér; [2016]
  Nyckelord :armlängds avstånd; konsthall; konstpolitik; kommunpolitik; idealtyp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The idea of having a separation of power between government and public art institutions is a principle which Sweden upholds on a national level through the art council, “Statens Kulturråd”. The principle, namely the arm’s length-principle, is regulated on state level, but not on a municipal one in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Revolution innebär ett revolutionärt medvetande: En idéhistorisk studie av Sture Johannesson. Affischerna, undergroundkulturen, alternativrörelsen och drogliberalismen i Sverige under 1960-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Madelene Svensson; [2015]
  Nyckelord :Sture Johannesson - 1960s - Revolution means revolutionary consciousness - Hash Girl - Underground - Counterculture - Poster - Psychedelic art - Nils Bejerot - Michel Foucault - Mechanisms of exclusion - Subject position - Guy Debord - Subversive art - International Situationists - History of ideas; History and Archaeology;

  Sammanfattning : In 1968 the alternative artist Sture Johannesson was assigned the task of creating a poster for Underground, an exhibition that took place at Lunds Konsthall. The poster named Revolution means revolutionary consciousness! recieved tremendous attention due to its all too clear subversive messages. LÄS MER

 5. 5. När börjar ditt museibesök? : Kommunikation och tillgänglighet på museer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Amaunalik Lisbeth Willesen Daorana; Lauren Hussey; [2015]
  Nyckelord :accessibility; communication; social media; visitor studies; orientation; new museology; experience economy; identity; high modern society; museum; tillgänglighet; kommunikation; sociala medier; orientering; ny museologi; upplevelseekonomi; identitet; senmoderna samhället; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Accessibility and communication are important concepts applied in museology and museum sciences, but are they implemented optimally in museums today? We have chosen to explore the application of these concepts in two cultural institutions for this thesis: Lund University Historical Museum and Malmö Konsthall, and have studied their implementation of physical and digital communication, and accessibility. This combination has been chosen because we claim that both of these aspects are critical in making museums and other cultural institutions accessible to all. LÄS MER