Sökning: "lunds universitet juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade orden lunds universitet juridik.

 1. 1. Allt ljus på våldtäktsoffret – En uppsats om målsägandes ansvar i våldtäktsmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Våldtäkt; Genus; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Based on the new Consent Act, this essay examines the responsibility placed on plaintiffs in rape cases and compares it with what the responsibility has traditionally looked like. With an approach that is characterized by legal development and gender rights, I try to understand how the role of the plaintiff has been created and continues to be created, and how law and society affect each other in different directions. LÄS MER

 2. 2. Våldtäktsoffrets psykiska lidande som faktor vid rubricering och straffvärdebedömning – En utredning om straffrättsregleringens och rättstillämpningens hänsyn till psykiskt lidande med utgångspunkt i tvärdisciplinär forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Frändestam; [2022]
  Nyckelord :allmän rättslära; straffrätt; psykiskt lidande; viktimologi; terapeutisk juridik; tvärdisciplinär forskning; våldtäkt; sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Interests and needs of victims of crime have received increased attention in recent years. Particularly, the awareness has risen regarding the extensive psychological harm victims are caused. Rape, which is regulated in 6 ch. 1 § BrB, constitutes a clear example of a crime which frequently entails considerable psychological effects on victims. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar lagstiftning premien vid företagsförvärv - En tvärdisciplinär studie mellan ekonomi och juridik.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kalle Wallgren; Jack Westberg Dolfe; Carl Lohmander; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Diskrimineringslagen ur ett terapeutiskt perspektiv - En undersökning av diskrimineringslagens användbarhet utifrån den enskildes upplevelser av diskriminering och diskrimineringstvister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Åberg; [2020]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; Terapeutisk juridik; Diskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the availability of the Swedish Discrimination Act from the perspective of the individual, based on the individual’s experience of discrimination and the individual’s needs in a discrimination dispute. The background to the examination is a survey on discrimination towards junior doctors made by SYLF, Sveriges yngre läkares förening. LÄS MER

 5. 5. Avtalsrättsliga aspekter av smarta kontrakt - I vilken utsträckning kan smarta kontrakt automatisera avtals ingående?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Aleksandar Milic; [2020]
  Nyckelord :Juridik; Smarta Kontrakt; Avtal; Artificiell intelligens.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general principles of contract law has never been a barrier to parties entering into agreements electronically. Digitization has developed and given rise to new ways to streamline the processes for entering into agreements, e.g. the possibility, for parties to enter into agreements without the involvement of any legal representative. LÄS MER