Sökning: "lunds universitet juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade orden lunds universitet juridik.

 1. 1. SSNIP-testet och dess applicerbarhet - En undersökning av när SSNIP-testet är ett adekvat verktyg vid konkurrensrättslig marknadsdefiniering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :William Fagervall; [2020]
  Nyckelord :relevant marknad; SSNIP-test; the hypothetical monopolist test; relevant market; konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Economic evidence tools, such as the SSNIP-test, can pose practical problems in competition law since economists have little understanding of the law and lawyers have little understanding of economics. Competition law is characterized by economic evidence because of the economic nature of the subject. LÄS MER

 2. 2. Har miljörätten kört av vägen? - En analys av förhållandet mellan formell rättssäkerhet och miljörätten genom exemplet rimlighetsavvägningen i miljöbalken 2 kap. 7 §

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Allmän rättslära; miljörätt; rimlighetsavvägningen; formell rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; rättsnivåkriteriet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For humankind, an elementary level of quality in the environment is a necessary precondition for life and life quality. Therefore, it is also desirable since we want to live. For humankind, foreseeability is also an important precondition since it makes it possible to plan one’s life and feel secure. LÄS MER

 3. 3. BROTT MOT LIV OCH (PSYKISK?) HÄLSA - En utredning av offrets psykiska lidande som straffrättslig faktor vid våldsbrottens rubricering och straffvärdebedömning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Frändestam; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Interests and needs of victims of crime have not until recently been a focus of societal, political or legal debate. As the victimological perspective gained impact, the awareness has likewise increased concerning violent crimes and their extensive psychological effects on victims. LÄS MER

 4. 4. Domaren som rättens främsta företrädare - En konstitutionell komparativ studie gällande domstolens möjlighet att tillhandahålla ett effektivt rättighetsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Jansson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt en. comparative law ; rättshistoria en. legal history ; statsrätt en. constitutional law ; lagprövning en. judicial review ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When drafting a Constitution, the relationship between politics and law must always be determined. It is up to each legal system to regulate what influence the court should have on the formulation of legislation. LÄS MER

 5. 5. Straffrättsligt ansvar för uppmaning att begå självmord - och dess relation till intresse- och skadekriterierna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pär Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Intresse- respektive skadekriteriet är beståndsdelar i två centrala principer vid kriminalisering. Deras funktion inom strafflagstiftningsarbetet är att verka begränsande, så att lagförslag som inte uppfyller kraven som de föreskriver, ej förverkligas. LÄS MER