Sökning: "lunds universitet konstitutionell rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden lunds universitet konstitutionell rätt.

 1. 1. Riksdagens normgivningsmakt och den konstitutionella innebörden av divergerande domstolsskapad rätt – En analys med utgångspunkt i ventilerna för straffvärdesnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erika Redelius; [2022]
  Nyckelord :rättsvetenskap; konstitutionell rätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When determining sanctions in Swedish criminal law, the courts assume penal value as the starting point. The most common factors used to reduce penal value is expressed through legislation, however the courts also hold the capacity to consider other elements of the case that they consider to be significant. LÄS MER

 2. 2. Icke-erkännande av transpersoner - En queerteoretisk analys av åsiktsfriheten i klassrummet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Blerina Nerjovaj; [2022]
  Nyckelord :Konstitutionell rätt; Diskrimineringsrätt; Könsöverskridande identitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Protection from discrimination for people with transgender identity and expression was not introduced in Swedish legislation until 2009, years after other vulnerable groups obtained the same protection. The late introduction reflects a societal discourse that still prevails today, where some are critical of the use of transpeople’s desired pronouns. LÄS MER

 3. 3. Vaccinpass förenlighet med grundläggande mänskliga fri-och rättigheter - En studie av det svenska vaccinationsbeviset i förhållande till mötesfriheten och skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Toutin; [2021]
  Nyckelord :rättsvetenskap; konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The use of vaccine passports during the covid-19-pandemic is a topic widely discussed and the question of its conformity with human rights is often lifted in the debate. Since the 1st December 2021, Sweden has regulations in place for when proof of vaccination can be required and there are drafts that would expand the use even more. LÄS MER

 4. 4. Bibehållen skattesuveränitet eller överstatligt klimatsamarbete? - En studie av den svenska koldioxidskatten respektive ETS och rättsliga förutsättningar för, samt Sveriges politiska förhållningssätt till, en europeisk koldioxidskatt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Sanded; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; EU law; Koldioxidskatt; Emission Trading System ETS ; Internationell beskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Av rättsutredningar framgår att det finns stora likheter mellan den svenska koldioxidskatten och den europeiska handeln med utsläppsrätter. Särskilt deras funktioner som klimatpolitiska åtgärder i syfte att minska utsläpp av koldioxid utgör en gedigen grund för jämförelse, vilken är en utgångspunkt för uppsatsen. LÄS MER

 5. 5. Bör medlemskap i terroristorganisationer kriminaliseras? - En redogörelse för terroristmedlemmars föreningsfrihet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marianna Nasr; [2020]
  Nyckelord :Statsrätt; Konstitutionell rätt; Föreningsfrihet; Terroristorganisationer; Terroristmedlemmar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges terrorhotnivå ligger på en fortsatt förhöjd risk enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Terrorism och terroristorganisationer upplevs som ett hot mot samhället och den svenska regeringen vill motverka terrorismen genom att motverka terroristorganisationernas organisationsrätt. LÄS MER