Sökning: "lunds universitet konstitutionell rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden lunds universitet konstitutionell rätt.

 1. 1. Bör medlemskap i terroristorganisationer kriminaliseras? - En redogörelse för terroristmedlemmars föreningsfrihet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marianna Nasr; [2020]
  Nyckelord :Statsrätt; Konstitutionell rätt; Föreningsfrihet; Terroristorganisationer; Terroristmedlemmar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges terrorhotnivå ligger på en fortsatt förhöjd risk enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Terrorism och terroristorganisationer upplevs som ett hot mot samhället och den svenska regeringen vill motverka terrorismen genom att motverka terroristorganisationernas organisationsrätt. LÄS MER

 2. 2. Justitieråds straffansvar i tjänsteutövningen – en rättshistorisk och nordisk-komparativ belysning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johannes Norrman; [2020]
  Nyckelord :Statsrätt; straffrätt; processrätt; justitieråd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande kandidatuppsats undersöker justitieråds konstitutionella straffansvar för brott begångna i tjänsteutövningen ur en rättshistorisk och nordisk-komparativ belysning. Hur regleras tjänstebrott på högsta juridiska nivå i svensk statsrätt, och är regleringen, bedömd utifrån regeringsformens grundläggande principer, tillfredsställande? För att besvara dessa frågor utreder uppsatsen justitieråds straffansvar i tjänsteutövningen såsom den ser ut i gällande rätt, och sätter denna ordning i en rättshistorisk och komparativ kontext. LÄS MER

 3. 3. Form före frihet? - Motiven bakom grundlagens tillämpning på podcasts

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonatan Klefbom; [2020]
  Nyckelord :Konstitutionell rätt; Statsrätt; Constitutional law; Internet; Podcast; Yttrandefrihet; Freedom Of Expression; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For the past few years, podcasts have grown to become an important form of expression for exchange of ideas and opinions. However, similarly to other publications on the internet, podcasts struggle to fall under the Swedish constitution; the Fundamental Law on Freedom of Expression. LÄS MER

 4. 4. Staten hör dig: En utredning av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och integritetsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dimen Hoshiar Abdulrahman; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; folkrätt; public international law; statsrätt; straffrätt; criminal law; mänskliga rättigheter; offentlig rätt; konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. LÄS MER

 5. 5. Domaren som rättens främsta företrädare - En konstitutionell komparativ studie gällande domstolens möjlighet att tillhandahålla ett effektivt rättighetsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Jansson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt en. comparative law ; rättshistoria en. legal history ; statsrätt en. constitutional law ; lagprövning en. judicial review ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When drafting a Constitution, the relationship between politics and law must always be determined. It is up to each legal system to regulate what influence the court should have on the formulation of legislation. LÄS MER