Sökning: "lung cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden lung cancer.

 1. 1. En lång resa

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Ivarsson; Hanna Brännlund; [2021-02-26]
  Nyckelord :Immunterapi; lungcancer; livskvalité; upplevelse; hälsa; ohälsa; intervju;

  Sammanfattning : Background: Lung cancer is one of the world's most common malignancies. Immunotherapy has revolutionized the treatment options for this disease since 2018. Immunotherapy is now included in the Swedish standardized treatment program and has shown good results regarding increased survival for these patients. LÄS MER

 2. 2. Investigating Minor States of the Oncoprotein N-MYC, with Focus on Proline Cis/Trans Isomerisation using NMR Spectroscopy

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Frida Haugskott; [2021]
  Nyckelord :Myc; N-Myc; Intrinsically Disordered protein IDP ; Proline; cis-trans isomerisation; minor conformation; NMR; cancer;

  Sammanfattning : MYC is a family of three regulator genes that codes for transcription factors. Expression of Myc proteins from MYC genes is found to be deregulated in 70 % of all cancer forms. The three human homologs C-Myc, N-Myc and L-Myc are mainly associated with cancer in the lymphatic system, nerve tissues and lung cancer, respectively. LÄS MER

 3. 3. Påverkan av hemolys vid analys av neuronspecifikt enolas på Cobas

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Marcella Sarras; [2021]
  Nyckelord :Cobas; hemolysis; hemolysis index; neuron-specific enolase; NSE; Cobas; hemolys; hemolysindex; neuronspecifikt enolas; NSE;

  Sammanfattning : Neuronspecifikt enolas (NSE) är en viktig biomarkör för att diagnostisera t.ex. neuroendokrina tumörer, särskilt småcellig lungcancer (SCLC) och neuroblastom. NSE används även som en del i utredning av hjärnskada vid hjärtstopp. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av palliativ vård vid lungcancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Filip Persson; Måns Persson; Gabriel Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Patients; experiences; lung cancer; palliative care; qualitative; Erfarenheter; kvalitativ; lungcancer; palliativ vård; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer är den cancerform nationellt och internationellt som orsakar flest dödsfall. Den låga överlevnadsgraden innebär att patienter med lungcancer vanligtvis har behov av palliativ vård. LÄS MER

 5. 5. Building a genomic variant based prediction model for lung cancer toxicity

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Vincent Janvid; [2021]
  Nyckelord :cancer; bioinformatics; genomics; cancer; bioinformatik; genomik;

  Sammanfattning : Since the completion of the the Human genome project in 2003, the evident complexity of our genome and its regulation has only grown. The idea that having sequenced the human genome would solve this mystery was quickly discarded. LÄS MER