Sökning: "lung cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden lung cancer.

 1. 1. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Victoria Saxe; [2019]
  Nyckelord :kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Sammanfattning : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. LÄS MER

 2. 2. Patient’s Experiences of Having Lung Cancer : -  A descriptive review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Xing Yi; Zhang Chen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan två sjukdomsgrupper med PET/CT som undersökningsmetod : Beräkning av den totala effektiva dosen från PET- och CT-undersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Hassan Abbas; Melisa Huzeirovic; [2019]
  Nyckelord :cancer; radiation; stochastic effects; cancer; strålning; stokastiska skador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer och malignt melanom är exempel på två sjukdomar som undersöks med dual-modaliteten positron emission tomography/computed tomography (PET/CT). Vid undersökning med PET/CT erhåller patienten både en stråldos från Flourine-18 (18F) märkt med 2-[18F] fluoro-2-deoxy-D-glucose (18FDG) och från CT-modaliteten. LÄS MER

 4. 4. Synthesis and Characterization of some Photo-CORM and Photosensitizers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Joachim Björklund; [2019]
  Nyckelord :Inorganic Chemistry; Bioinorganic Chemistry; CORM; Photo-CORM; Photosensitizers; Synthesis; Characterization; Oorganisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : It is well known that Carbon monoxide is a toxic and hazardous gas, but during recent years it has been proven that using a controlled concentration, carbon monoxide can in fact be used as a therapeutic agent, and can contribute to decrease malaria, treat cardiovascular and lung diseases and potentially even treat cancer, among other things. The main problem in using carbon monoxide directly is the fact that it is not trivial to control the volume of gas inhaled, compromising its use as a therapeutic agent. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelse av stigmatisering vid lungcancer – en litteraturstudie : People’s experience of stigma in lung cancer – a literature study

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emma Hortlund; Caroline Vesterberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och ca 90 procent av all lungcancer orsakas av tobaksrökning. Förutom besvärande symtom och dålig prognos får de som drabbas även utstå stigmatisering från omgivningen till följd av det starka sambandet mellan rökning och lungcancer. LÄS MER