Sökning: "lungemboli"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet lungemboli.

 1. 1. Läkemedelsbehandling vid CTEPH : Behandling med bosentan och sildenafil vid pulmonell hypertension vid kronisk lungemboli

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Astrid Elander; [2017]
  Nyckelord :CTEPH; bosentan; sildenafil; monoterapi; kombinationsterapi.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lungemboli förändrar livet

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Hedin; Marjo Faye- Wevle; [2015-05-05]
  Nyckelord :Pulmonary embolism; quality of life; patient´s experience; qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett stort antal personer drabbas varje år av venös tromboembolism i Sverige och ungefär en fjärdedel drabbas av lungemboli. Symtomen kan vara mycket varierande och diffusa vilket gör sjukdomen svårdiagnostiserad. De flesta patienter som kommer till sjukhus och får behandling i tid överlever. LÄS MER

 3. 3. Lungembolidiagnostik - Datortomografi versus skintigrafi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Emilia Sällbom; Shila Shokoohi; [2015]
  Nyckelord :Lungemboli; diagnostik; riktlinjer; skintigrafi; datortomografi;

  Sammanfattning : Studiens syfte kan härledas till det lagstadgade arbetssättet inom bild-och funktionsmedicin där ALARA-principen ska tillämpas vilket innebär att så låg stråldos som möjligt ska användas med hänsyn till undersökningens kvalitet. Där av intresset för lungembolidiagnostik och valet mellan DT och skintigrafi som undersökningsmetod då stråldoserna skiljer sig. LÄS MER

 4. 4. Flebografi eller ultraljud vid diagnostik av djup ventrombos i ben?

  Magister-uppsats,

  Författare :Elisabeth Jonsson; [2014-06-23]
  Nyckelord :Blodpropp; flebografi; ultraljud; lungorna;

  Sammanfattning : Bakgrund En utvärdering av metodbyte från att göra flebografi som vi hade som förstahandsmetod 2012, till att göra ultraljud ben vid frågeställning djup ventrombos(DVT) som vi gör nu 2013. Studien är en kvantitativ retrospektiv registerstudie 3 månader 2012 och 3 månader 2013 för att kunna jämföra undersökningarna. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors strategier för att förebygga postoperativ smärta

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Eva Ahlgren; Malin Isacsson; [2014]
  Nyckelord :General anaesthesia; postoperative pain; prevention postoperative pain.; Förebyggande postoperativ smärta; generell anestesi; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Sammanfattning                        Postoperativ smärtbehandling är otillräcklig trots ökad kunskap i smärtfysiologi och utvecklandet av nya farmakologiska riktlinjer. Obehandlad postoperativ smärta kan leda till komplikationer som fördröjd mobilisering, djup ventrombos, lungemboli, hjärtinfarkt, stroke och lunginflammation, vilka leder till ett ökat lidande för patienten både fysiskt och psykiskt samt ökade kostnader för samhället. LÄS MER