Sökning: "lupin"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet lupin.

 1. 1. Hur ökar vi användningen av svenskodlad trindsäd som proteinfoder?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredrik Olofsson; Mårten Johansson; [2018]
  Nyckelord :Svenska proteingrödor; åkerböna; lupin; foderärt;

  Sammanfattning : Protein är en livsavgörande komponent i ett fodermedel för animalieproduktion. I Sverige idag är de proteinmedel som används i inblandningen av foder i huvudsak rapskaka (17 % av den totala inblandningen i sålda fodermedel) och soja (10 % av totalen). Trindsäd,förutom soja, står endast för 2 % av ingredienserna av färdigfoder. LÄS MER

 2. 2. Blålupin : odling i Sverige, varför och hur? möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Christina Berkey; [2017]
  Nyckelord :Blålupin; Lupinus angustifolium; proteingröda; proteinfoder; växtföljder;

  Sammanfattning : Blålupin (Lupinus Angustifolius L.) är en kvävefixerande baljväxt med hög proteinhalt. Genom en ökad odling i Sverige skulle den kunna bidra till mer varierade växtföljder och en ökad produktion av proteinfoder. LÄS MER

 3. 3. Sötlupin som proteinkälla i livsmedel : En näringsmässig och sensorisk undersökning av lupinberikad vetelimpa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Sphinx Birch; Caroline Nikolaisen Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Lupin; PDCAAS; proteinpoäng; gillandetest; proteinberikning; sensorik.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ylva Henriksson; [2017]
  Nyckelord :baljväxter; antinutritionella faktorer; proteasinhibitorer; α-amylasinhibitorer; lektiner; saponiner; α-galaktosider; fytat; tanniner; oxalat; lektiner; sojaböna; lupin; bondböna; trädgårdsböna; ärta; lins; beredning; tillagning;

  Sammanfattning : Konsumtion av baljväxter som livsmedel har positiva hälsoeffekter men begränsas av förekomsten av antinutritionella faktorer (ANF). ANF minskar utnyttjandet av näringsämnen genom olika mekanismer, till exempel inhibering av digestionsen-zymer eller komplexbindning med mikro- och makronutrienter, och kan vara direkt skadliga i stora mängder. LÄS MER

 5. 5. Cloning, expression and production of Vicia faba Leghemoglobin B

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi

  Författare :Gustav Lindéus; [2016]
  Nyckelord :blood substitute; fermentation; gene technology; Leghemoglobin; hemoglobin; Vicia faba; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis a preliminary evaluation of the potential of a leghemoglobin (Lb) for the development of a blood substitute in humans, resembling hemoglobin (Hb) in red blood cells, was conducted. Leghemoglobin B (VfLbB), a gene from Vicia faba, was cloned into a pET-DEST42 vector, using the Gateway™ recombination technology. LÄS MER