Sökning: "lupin"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet lupin.

 1. 1. Pedagogy at Hogwarts : A literary analysis of teaching methods and theories at Hogwarts in the Harry Potter books

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Linus Friberg; [2019]
  Nyckelord :Teaching methods; Pedagogical theories; Hogwarts; fictional representations of teaching methods; Harry Potter.;

  Sammanfattning : This essay argues that the Harry Potter books can be used to analyse various methods and theories regarding pedagogy since the school setting is a major part of the stories. J. LÄS MER

 2. 2. The potential of breeding perennial grain legumes for swedish climates : a literature study and a pilot experiment on polyploidy

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Maximilian Isendahl; [2019]
  Nyckelord :Phaseolus polystachios; Caragana arborescens; Vicia pisiformis; Lupinus; mutabilis; polyphyllus; perennis; pea vetch; Siberian pea shrub;

  Sammanfattning : In consideration of both the struggle facing smallholders and rural societies in Sweden and the environmental crisis, the potential of breeding and cultivation of perennial legumes in Sweden has been examined. The essay is comprised of a literature study and a pilot experiment. LÄS MER

 3. 3. Blomsterlupinens utbredning och täthet vid asfaltsvägar och grusvägar. : Påverkar vägtypen artens växtsätt?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Karlsson; [2019]
  Nyckelord :garden lupine; road verge; biodiversity; invasive species; blomsterlupin; vägkant; biologisk mångfald; biodiversitet; invasiv art; Lupinus polyphyllus;

  Sammanfattning : Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) är en välkänd invasiv växt i Sverige som frekvent växer i vägkanter. På grund av dess egenskaper, som konkurrensförmåga och kvävefixering, kan den ha negativa effekter på biodiversiteten vid vägkanter, vilket är habitat som utgör en tillflykt för många inhemska ängsväxter. LÄS MER

 4. 4. Hur ökar vi användningen av svenskodlad trindsäd som proteinfoder?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredrik Olofsson; Mårten Johansson; [2018]
  Nyckelord :Svenska proteingrödor; åkerböna; lupin; foderärt;

  Sammanfattning : Protein är en livsavgörande komponent i ett fodermedel för animalieproduktion. I Sverige idag är de proteinmedel som används i inblandningen av foder i huvudsak rapskaka (17 % av den totala inblandningen i sålda fodermedel) och soja (10 % av totalen). Trindsäd,förutom soja, står endast för 2 % av ingredienserna av färdigfoder. LÄS MER

 5. 5. Blålupin : odling i Sverige, varför och hur? möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Christina Berkey; [2017]
  Nyckelord :Blålupin; Lupinus angustifolium; proteingröda; proteinfoder; växtföljder;

  Sammanfattning : Blålupin (Lupinus Angustifolius L.) är en kvävefixerande baljväxt med hög proteinhalt. Genom en ökad odling i Sverige skulle den kunna bidra till mer varierade växtföljder och en ökad produktion av proteinfoder. LÄS MER