Sökning: "lustgas"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet lustgas.

 1. 1. Återvätning av organogen jordbruksmark: Möjligheter för klimatvinster i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emma Brodén; [2020]
  Nyckelord :cultivated organic soils; rewetting; greenhouse gas emissions; City of Lund; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Drained organic soils are a big source of greenhouse gas (GHG) emissions. Many of these soils have, historically, been drained to increase the share of agricultural land. In Sweden, they emit around 3.4 million tonnes CO2 and 0. LÄS MER

 2. 2. Markytesänkning,växthusavgång och utlakning från dikad torvjord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martin Ahlvin; Sofia Alexandersson Ros; [2020]
  Nyckelord :Dikad torvmark; höjdmätning; markytesänkning; koppargödsling; växthusgaser;

  Sammanfattning : Greenhouse gas emissions and land subsidence on four cultivated peat soils (Martebo, Örke, Kälkestad, Lidhult) have been investigated by measuring emissions of carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) in field and lab. Greenhouse emitted gas (mg/h) from undisturbed soil cores was measured in lab. LÄS MER

 3. 3. En våt klimatåtgärd - möjligheter och konflikter med återvätning av dikade skogbeklädda torvmarker för att minska klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Marika Olsson; [2020]
  Nyckelord :rewetting; peatland; forestry; climate mitigation; greenhouse gases; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Peatlands store substantial amounts of carbon. When drainage of these areas occurs in order to use for practices such as forestry, greenhouse gases (GHG) will be emitted which will enhance climate change. LÄS MER

 4. 4. Partial denitrification as nitrite provider for mainstream anammox

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Felix Wallin Holmin; [2020]
  Nyckelord :Water engineering; Environmental engineering; Mainstream anammox; Partial denitrification; PDA; MBBR; Nitrogen removal; Vattenförsörjningsteknik; Avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In traditional wastewater treatment, nitrogen is removed through the biological process combination of nitrification and denitrification. Although it is a well-established method, the need for aeration and possible addition of an external carbon source results in it being an energy-negative and costly process, thus making alternative methods for nitrogen removal compelling to examine. LÄS MER

 5. 5. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Bonevik; [2019]
  Nyckelord :koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Sammanfattning : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. LÄS MER