Sökning: "luxury brands"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden luxury brands.

 1. 1. LUXURIOUS BRAND AND SOCIAL MEDIA : Luxurious brands marketing strategies in social media

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Shadi Botros; Yacoub Said; [2021]
  Nyckelord :Luxury brands; Social media marketing activities; Brand perceptions; Brand awareness; Purchase intention.;

  Sammanfattning : Date: 2021/06/03 Level: Master Thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Shadi Botros, Yacoub Said (87/07/24) (95/01/01) Title: LUXURIOUS BRAND AND SOCIAL MEDIA Tutor: Edward Gillmore Keywords: Luxury brands, Social media marketing activities, Brand perceptions, Brand awareness, Purchase intention. Research questions: What are the outcomes of social media marketing used by luxury brands, brand awareness and brand perception, on purchase attention? Purpose: The purpose of this research is to study if social media marketing can have an effect on luxuries brands perception in consumers mind and if social media can influence consumers purchase intention. LÄS MER

 2. 2. Brand heritage – äkta eller illusion? – En kvalitativ studie av hur konsumenter skiljer äkta brand heritage från uppdiktat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Ljunggren; Gabriel Radman; Stefan Sarmes; [2021]
  Nyckelord :Brand heritage; Uppdiktat arv; Grandiosity; Konsumentperspektiv; Illusion; Varumärken; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Brand heritage – äkta eller illusion? – En kvalitativ studie av hur konsumenter skiljer äkta brand heritage från uppdiktat Seminariedatum: 2021-01-14 Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 HP Författare: Carl Ljunggren, Gabriel Radman och Stefan Sarmes Handledare: Oskar Christensson Syfte: Uppsatsen syftar till att skapa förståelse för förekomsten av uppdiktat arv bland varumärken samt hur konsumenter skiljer på äkta och uppdiktat brand heritage. Metod: Studien har genomförts med kvalitativ metod och ett induktivt synsätt med ett konstruktionistiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Unrequited Luxury Love: A story about how luxury met the internet

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Natalie Eriksson; Amanda Lindsjöö; [2020]
  Nyckelord :Luxury; representations; narratives; fictional expectation; promissory organizations;

  Sammanfattning : The luxury industry has for long been hesitant towards online channels. It has been argued that the accessibility and mass-distribution of the internet is not compatible with values of exclusivity and rarity that are said to be critical to luxury brands. LÄS MER

 4. 4. The Art of Scarcity

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Brüchert; Lorenzo Dirksz; Nsunge Kaniki; [2020]
  Nyckelord :Scarcity; Luxury Branding; Fashion Branding; Contemporary Art; Limited Editions; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to explore the phenomenon of scarcity in branding within the fashion industry. Secondly, the aim is to show how fashion brands can utilize scarcity as a branding tool to transform products into luxury collector’s fashion items. The research shows that there are several connections between the presented cases. LÄS MER

 5. 5. To sell or not to sell : An exploratory study about the motivational drivers and barriers of reselling personal luxury goods

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anu Soiniitty; Lisa Sittig; [2020]
  Nyckelord :Consumer resale behaviour; consumer resale motivations; personal luxury goods; second-hand markets; exploratory research;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to explore the consumer resale behaviour of Millennial consumers in the context of personal luxury goods in order to identify the motivational drivers and barriers of reselling. Prior discussions about resale behaviour have focused on disposition behaviour, the relation of resale behaviour and purchasing, as well as meanings associated with reselling personal luxury goods. LÄS MER