Sökning: "lvm lagen"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden lvm lagen.

 1. 1. Gammal eller ung, spelar det någon roll? : Om ålderns betydelse i motiveringar och beslut gällande tvångsvård enligt LVM.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Gustafsson; Emma Bjerke; [2019]
  Nyckelord :Tvångslagstiftning; ålderism; socialt arbete; normalitet; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Följande studie har tagit form utefter en kvalitativ metod där 20 domar angående lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) har undersökts. Syftet med studien var att studera socialnämndens motiveringar till Förvaltningsrätten samt Förvaltningsrättens beslut om ”unga vuxna” och ”äldre” samt hur dessa skiljer sig åt i beredandet av tvångsvård enligt LVM. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av en missbrukare : aktörskap i en reglerande struktur

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Kristina Svensson; Emelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Socialkonstruktionism; LVM; Aktörskap; Habitus; Sociala positioner; reglerande struktur; missbruk; presumtiva offer; potentiella förövare; tvångsvård;

  Sammanfattning : Regleringen av missbruk i Sverige har tagit an ett antal olika former genom åren. I takt med att förståelsen och kunskapen om detta sociala problem ökat så har även idéer om insatser och behandling utvecklats. LÄS MER

 3. 3. ”Är det LVM-läge så är det” : En kvalitativ studie om socialsekreterares resonemang i utredningar enligt LVM

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Elin Borg; Hanna Hugert; [2018]
  Nyckelord :bedömning; LVM; maktteori; missbruk; socialsekreterare; tvångsvård;

  Sammanfattning : Varje år tvångsvårdas flera hundra personer enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vården har bland annat kritiserats för att vara mer förvaring än behandling och utfallsstudier visar att majoriteten av de som genomgår vård enligt LVM fortsätter missbruka efter utskrivning. LÄS MER

 4. 4. ”Barnet är ju inte en juridisk person så det blir ju ett dilemma” : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av arbetet med gravida kvinnor med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Amanda Billinger; Maria Tomter Anderson; [2018]
  Nyckelord :substance abuse; pregnancy; compulsory treatment; social work; missbruk; graviditet; tvångsvård; socialt arbete;

  Sammanfattning : Statistik från Socialstyrelsen visar att den 1 november 2016 tvångsvårdades 384 personer med missbruksproblematik i Sverige. Mellan år 2000–2009 dokumenterades 150 graviditeter och åtta förmodade graviditeter som resulterade i 94 barn som föddes av kvinnor som fick vård enligt LVM. LÄS MER

 5. 5. "Hellre att det blir lite jobbigt än att personen går ut och dör, för det vill jag inte ha på mitt samvete" : En kvalitativ studie om socialsekreterares känslor i arbetet med LVM

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Alexandra Johansson; Lisen Andersson; [2017]
  Nyckelord :LVM; socialworker; emotions; relationship; support; LVM; socialsekreterare; känslor; relation; stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera hur socialsekreterare upplever sitt arbete med LVMlagstiftningen utifrån känslor i relation till klienten. Syftet har brutits ned i följande frågeställningar; Vilka känslor uppkommer hos socialsekreterare som arbetar med LVMlagstiftningen, på vilket sätt påverkar socialsekreterares känslor relationen till klienten och hur hanterar socialsekreterare sina känslor. LÄS MER