Sökning: "lycka"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet lycka.

 1. 1. LYCKLIGA MEDARBETARE - Hur får man det och varför är det viktigt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alexandra Sjögren; [2019-08-23]
  Nyckelord :lycka; arbetsmiljö; ledarskap; chef; medarbetare; arbetsgivare;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka arbetsgivares och chefers möjlighet att bidra till medarbetares känsla av upplevd lycka. Teori: Tidigare forskning kring lycka, Flowers teorier kring nyckelpersoner, Eklöfs teorier kring arbetsmiljö, Dellve och Erikssons teorier kring ledarskap, Karasek och Theorells krav/kontroll/stödmodell. LÄS MER

 2. 2. Personal characteristics in job ads : Strategic communication in urban and rural municipalities

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Aleksander Teigen; [2019]
  Nyckelord :Job classifieds; urban rural municipalities; strategic communication; big five theory; chi-square; Platsannonser; storstad landsbygd; strategisk kommunikation; femfaktorteorin; chi2;

  Sammanfattning : Platsannonser är medveten kommunikation från arbetsgivare med avsikten att framförallt locka nya medarbetare, men fungerar även som marknadsföring av den rekryterande organisationen. I platsannonser är efterfrågan på personliga egenskaper hos den som ska anställas ett vanligt förekommande fenomen. LÄS MER

 3. 3. "Alltså detta är inte min åsikt"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annelie Jönsson; Yasmina Gabriel; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; Femininiteter; Maskuliniteter; Lycka; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bilder i sociala medier förmedlar budskap gällande genus och normer. Särskilt ungdomar mellan femton och tjugofyra år använder sociala medier i allt större utsträckning och tar del av de yrkesroller och privatliv som porträtteras ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 4. 4. En studie av lycka utifrån begreppen självförverkligande och självtranscendens : Är lycka en mänsklig rättighet?

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Sara Westfahl; [2019]
  Nyckelord :Lycka; Självförverkligande; Självtranscendens; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the concept of happiness via the concepts of self-actualization and self-transcendence. The analyze performs on both an individual level and a level in a society context and also performs from both a descriptive and an analytical perspective. LÄS MER

 5. 5. Nostalgi : En socialantropologisk studie om platser och föremål som aktiverar och bevarar personliga och kollektiva minnen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Linda Halvarsson; [2019]
  Nyckelord :Gamla Linköping; Nostalgia; Memory; Reconstruction; Contemporary Archeology.; Gamla Linköping; Nostalgi; Minne; Rekonstruktion; Samtidsarkeologi.;

  Sammanfattning : Studien undersöker den fysiska platsen Gamla Linköping där staden Linköping rekonstruerar och bevarar sin kollektiva historia genom de byggnader och de personliga minnen och berättelser som idag tillsammans utgör ett levande museum. Hus och byggnader har flyttats från sina ursprungliga platser runt om i staden och vissa har fått en helt ny funktion i Gamla Linköping. LÄS MER