Sökning: "lycka"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade ordet lycka.

 1. 1. Hästunderstödda insatser - OHI-certifierade arbetsterapeuters, fysioterapeuters & sjuksköterskors perspektiv på interventionens betydelse för klientens aktivitetsförmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Isabelle Lindström; Daniella Brink; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsförmåga; Hästunderstödda insatser; OHI-certifiering; Occupational therapy; Occupational performance; Equine assisted therapy; OHI-certification; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika faktorer utgör en persons förmåga till att utföra aktiviteter, dvs. en persons aktivitetsförmåga. Hästunderstödda insatser (HUI) är en typ av aktivitet och behandlingsform. För bästa effekt bör den utföras av en utbildad ridterapeut. LÄS MER

 2. 2. Utbildningsnivå och arbetstid hos arbetande kvinnor i Sverige : Sambandet mellan hälsa och lycka samt kontroll och delaktighet i arbetet.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Max Birath; Melinda Dalin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. “Man ska vara nöjd med det man har, tacksam, men man ska aldrig settle ändå” – en Foucauldiansk diskursanalys av nöjdhet och det goda livet hos unga vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Magda Beckman; Jesper Schlegel; [2020]
  Nyckelord :foucauldiansk diskursanalys; det goda livet; positiv psykologi; nöjdhet; livstillfredsställelse; välmående; lycka; unga vuxna; diskurser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka diskurser och subjektpositioner som finns tillgängliga för unga vuxna i Sverige när de förhåller sig till vad som är ett gott liv, samt hur nöjdhet konstrueras inom dessa diskurser. Detta undersöktes med hjälp av en Foucauldiansk diskursanalys av ett intervjumaterial som samlats in inom ramen för forskningsprojektet SOL-2. LÄS MER

 4. 4. Hur lycklig är du? : En diskursanalys om hur lycka konstrueras via hälsomagasin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Tanghöj; Ida Helles; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den traditionella aspekten Behålla : Utmanas av "det nya arbetet"

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jonna Jonsson; Belinda Moore; [2020]
  Nyckelord :retain; “new work”; turnover; organization; behålla; ”det nya arbetet”; personalomsättning; organisation;

  Sammanfattning : Då människors syn på arbete kommit att förändras i takt med ”det nya arbetet” har det kommit att bli en mer utmanande process för organisationer att på den traditionella aspekten Behålla personal. Att arbetstagare byter jobb allt oftare är positivt för samhällets utveckling, då det kan skapa värdefulla effekter i form av kunskapsspridning och konkurrenskraft. LÄS MER