Sökning: "lyckan att"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden lyckan att.

 1. 1. Den lyckliga kvinnan : En semiotisk undersökning om skönhetsreklam riktad mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Lina Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Genus; lycka; Reklamfilm; semiotik; skönhetsprodukter;

  Sammanfattning : Denna uppsats har genom en bildsemiotisk analys utifrån genusteoretiska utgångspunkter analyserathur kvinnlig lycka porträtteras i reklamfilm. Syftet med uppsatsen var att fördjupa mina kunskaperinom ämnet. Min analys utgår ifrån tre olika reklamfilmer från tre olika skönhetsföretag. LÄS MER

 2. 2. Dekadensens röst : Grumlad lycka och dödens estetik i Gösta Berlings saga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Åsa Nyfeler; [2021]
  Nyckelord :dekadens; Selma Lagerlöf; Gösta Berlings saga; berättarröst; estetik; estetisering; dekadenspoesi;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser, utifrån en definition av dekadens som litteratur som står i förbindelse till den litterära sekelslutsströmningen och tematiserar förfall och mörker, det dekadenta i Gösta Berlings saga. De tydligaste dragen av dekadens som romanen uppvisar är den estetiska synen på döden, livsledan och den grumlade lyckan. LÄS MER

 3. 3. Jakten på lycka : En kvantitativ studie om påverkan på det subjektiva välbefinnandet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnéa Lyckerius; Evelina Sundin; [2021]
  Nyckelord :Subjective wellbeing; utility; income; welfare measure; Subjektivt välbefinnande; nytta; inkomst; välfärdsmått;

  Sammanfattning : Vad är lycka och hur uppnås den ultimata lyckonivån? Möjligen är definitionen av begreppet lycka ett av de mest omtvistade. I denna uppsats kommer lycka att preciseras till subjektivt välbefinnande. Subjektivt välbefinnande är ett självupplevt tillstånd om hur tillfreds en individ är med sin tillvaro. LÄS MER

 4. 4. THE PROCREATION ASYMMETRY : The Existence-requirement Strategy and some Concerns on Incompatibility

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jepser Söderstedt; [2020]
  Nyckelord :The procreation asymmetry; asymmetry; variabilism; harming; benefitting; conditional reasons; happiness;

  Sammanfattning : According to the procreation asymmetry there is no moral reason to create a new and foreseeably happy person just because this person will be happy, but there is however a moral reason against creating a new and foreseeably unhappy person just because this person will be unhappy. A common way to defend this conjunction of claims is by employing a so-called existence-requirement, according to which the happiness of a given person p in a world w depends on it being possible to understand p as an existing person in w. LÄS MER

 5. 5. Det kinesiska fenomenet shengnü : En studie som undersöker hur ogifta kvinnor representeras och framställs i media.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Sophie Bergstedt; [2020]
  Nyckelord :China; ”Leftover women”; phenomenon of shengnü; People s Daily; China Women s News; theory of news framing; radical feminist theory; patriarchy; discrimination; stigmatized; Kina; överblivna kvinnor; fenomenet shengnü; Folkets dagblad; China Women’s News; nyhetsramar; radikalfeminism; patriarkat; diskriminering; stigmatisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsatts är att undersöka hur fenomenet shengnü (överblivna kvinnor) framförs i media. Även hur statliga kontra icke statliga medier representerar fenomenet shengnü samt hur de kvinnor som kategoriseras som shengnü förhåller sig till det. LÄS MER