Sökning: "lydiah wålsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lydiah wålsten.

  1. 1. Vad styr den journalistiska autonomin? : En studie av anställningsformens betydelse

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

    Författare :Kristin Wester; Lydiah Wålsten; [2010]
    Nyckelord :Autonomi; flexibilitet; anställningsform; journalistik; inflytande; Atkinson; arbetsmarknad; outsourcing; bemanningsföretag;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar effekterna av den ökande andelen visstidsanställda journalister på landets redaktioner. Fokus är journalisternas autonomi, det vill säga möjlighet att styra det egna arbetet och att agera självständigt. LÄS MER