Sökning: "lyft snus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lyft snus.

  1. 1. "Nu finns det ett snus för oss, istället för grabbsnuset" : En kvalitativ studie om företaget LYFTs marknadsföring av vitt tobaksfritt snus och kvinnors ökade konsumtion av snus

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Ebba Michaelsdotter; Signe Cullhed; Elsa Bergh Brorsson; [2020]
    Nyckelord :Snus; white tobacco-free snus; gender; stereotypes; marketing; LYFT.;

    Sammanfattning : This study examines LYFT, a relatively new Swedish snus company. The object of the study is to explore LYFT’s marketing strategies on their Instagram and website. LÄS MER