Sökning: "lyhörda LÄRARE"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden lyhörda LÄRARE.

 1. 1. LOVERS I HAD AND LIKED : En essä om min konstnärliga identitetssökning i Sverige

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Harón Andrés Sánchez Hincapié; [2020]
  Nyckelord :Konstnärlig identitet; Estetik; Etik; Inre kritik; Kropp som konstnärligt politiskt instrument; Semiotik; Patafysik.;

  Sammanfattning : Jag är en scenkonstnär som flyttade till Sverige för fem år sedan. Detta har inneburit att jag har arbetat för att lära mig språket och komma in i samhället, och som konstnär har detta betytt att tänka ofta hur min konstnärliga praktik ska anpassas till det nya kontexten, till det nya landet jag uppehåller mig i. LÄS MER

 2. 2. Utmanande beteende i klassrummet En intervjustudie om studiero i åk 5

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Meniar Bannour; [2020]
  Nyckelord :beteendeproblem; grundskolans årskurs 5; lärandemiljö; relation; studiero; utmanande beteende;

  Sammanfattning : Bannour, Meniar (2020). Utmanande beteende i klassrummet, En intervjustudie om studiero(Challenging behavior in the classroom). Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. "Eleverna ska ha det bra när de är i skolan" : En multipel fallstudie om skolnärvaro och skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Mörck; Maria Hägg Karlström; [2019]
  Nyckelord :skolnärvaro; skolfrånvaro; främjande och förebyggande arbete; emotionellt stöd i klassrum;

  Sammanfattning : Skolfrånvaro är ett aktuellt ämne i svensk media och har även uppmärksammats i en statlig utredning. Syftet med studien var att undersöka hur lärare och specialpedagoger arbetar främjande gällande skolnärvaro och förebyggande gällande skolfrånvaro. LÄS MER

 4. 4. Med språkstörning på Gymnasiet : Elevers uppfattningar av sin skolsituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sofia Ramström; [2018]
  Nyckelord :Language Disorder; Support; Difficulties; Technical Aids; Språkstörning; Gymnasiet; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : Forskning visar på att det är svårt för elever med språkstörning att ta till sig undervisningen i skolan. Deras svårigheter kan te sig på olika sätt, men det är vanligt med svårigheter kring att tänka språkligt, läsa och skriva. Behovet av stöd är stort och skolan är skyldig att anpassa undervisningen efter elevernas och behov. LÄS MER

 5. 5. En lyhörd fritidslärare kan göra skillnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Tony Andreasson; [2018]
  Nyckelord :Elever; lärare; samspel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns alltid någon elev som hamnar utanför, eller som inte vet hur de ska göra för att komma in i leken. Det ingår i skolans uppdrag att stimulera elevernas vilja till att pröva och omsätta tankar till handling, men det är komplext för lärare att hantera elever med olika färdigheter som framstår tydligare i vissa miljöer. LÄS MER