Sökning: "lymphoma"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet lymphoma.

 1. 1. " Optimization of Margins and Plan Robustness for Proton Therapy of Hodgkin’s Lymphoma"

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Filip Hörberger; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose/Background: Utilizing proton therapy (PT) for treatment of Hodgkin’s lymphoma (HL) has demonstrated favorable features, particularly a reduced dose to organs at risk (OAR) in comparison with photon radiotherapy. However, there is a coherent complexity with PT including its uncertainties, such as range-uncertainties and set-up variations as protons are highly sensitive to tissue density variations within the beam-path. LÄS MER

 2. 2. An Application of Cluster Analysis in Identifying and Evaluating Prognostic Subgroups for Therapy-Related Acute Myeloid Leukemia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Stefanie Antonilli; [2022]
  Nyckelord :AML; lymphoma; heterogeneous data; cluster analysis; k-prototypes algorithm;

  Sammanfattning : Treatment for lymphoma with alkylating therapy is known to increase the risk of secondary malignancies such as Acute Myeloid Leukemia (AML), although the risk is not fully understood. This study investigates the characteristics of AML that arise after lymphoma treatment in contrastto AML cases without a prior lymphoma. LÄS MER

 3. 3. Improving antibody-based immunotherapy protocols in vitro : Study on optimization of antitumor immunity by antibody-dependent phagocytosis with the monoclonal antibody rituximab

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Giovanni Ferro; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The monoclonal antibody Rituximab (RTX) has been widely and successfully used to treat non-Burkitt B cell lymphoma in human patients. The combination of immunotherapy with low-dose chemotherapy has increased the success of the treatment and translated into increased patients’ survival. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars erfarenheter av att leva med ett cancersjukt barn : – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mireille Rönnlund; Alice Säfström; [2022]
  Nyckelord :Child cancer; Experiences of cancer; Living with cancer; Parents; Barncancer; Erfarenheter av cancer; Föräldrar; Leva med cancer;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: Globalt rapporteras 19 miljoner fall årligen av cancer varav 400 000 fall av dem är barn. Dessa fall påverkar inte bara barnen själva utan även familjerna. De ställs inför en svår och utmanande situation. De vanligaste cancerformerna hos barn är leukemi, lymfom och tumör. LÄS MER

 5. 5. Assignment of heteronuclear methyl-NMR spectrum of the 44 kDa protein MALT1 Casp-IgL3

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Maria Levkovets; [2022]
  Nyckelord :MALT1; NMR; methyl-NMR; protein NMR; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1 (MALT1) plays an important role in the immune pathway that controls the activation and proliferation of B and T cells. Dysregularization of this pathway leads to the development of highly aggressive lymphomas. LÄS MER