Sökning: "lyrik"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet lyrik.

 1. 1. Att skriva musik - En undersökning av komposition utifrån text

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Viktor Lundin; [2019-10-02]
  Nyckelord :Komposition; text- och musikrelation; improvisation; text; lyrik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker författaren hur hans kompositioner påverkas av att utgå ifrån en färdig text och hur det skiljer sig mot att lägga till en text efter att musiken är färdigskriven. Fyra stycken komponeras utifrån olika utgångspunkter och såväl det ljudande resultatet som kompositionsprocessen jämförs och analyseras. LÄS MER

 2. 2. (O)begriplighetens mantel. En studie i Gösta Oswalds den andaktsfulle visslaren

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Robert Johansson-Mars; [2019-06-25]
  Nyckelord :Gösta Oswald; den andaktsfulle visslaren; lyrik; fyrtiotalism; obegriplighet; Michael Riffaterre; referentialitet;

  Sammanfattning : This essay examines the (in)comprehensiveness of Gösta Oswald's modernist poetry collection den andaktsfulle visslaren (1946). By applying a heuristic as well as a hermeneutic way of reading, as described by Michael Riffaterre, the aim is to take into account both the mimetic and metaphoric dimensions of the opus. LÄS MER

 3. 3. Elevers syn på poesi i undervisningen : En kvalitativ studie utifrån elevers attityder och förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Fannie Petersson; Lisa Roth; Jenny Alvarez; [2019]
  Nyckelord :Poesi; lyrik; attityder; förmågor; sociokulturellt perspektiv; dikter; utveckling; elever.;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka elevers attityder och kunskapsutveckling i arbete med poesi, med utgångspunkt i arbete med ett av oss utformat lektionsupplägg. Studien utgår från forskning kopplat till poesi och ett lektionstillfälle med elevperspektiv i fokus. LÄS MER

 4. 4. Låttexten i fält : Åsikter om låttexten som litteratur i debatten om Bob Dylans nobelpris i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alvin Blomberg; [2019]
  Nyckelord :Låttexter; litteratursociologi; lyrik; Bob Dylan; nobelpris; Pierre Bourdieu; Svenska Akademien; Svenska dagstidningar; nobelprisdebatt; argument; litteratur; fonotext; litterärt kapital; litteratursyn; litteraturideal; Sara Danius; Ola Holmgren; konsekrationsinstans; autonomi; det litterära fältet; fältteori;

  Sammanfattning : När Svenska Akademien år 2016 tilldelade Bob Dylan nobelpriset i litteratur väcktes en enorm debatt i svenska tidningar rörande frågan ifall priset kan tilldelas en musiker och ifall låttexten går att betrakta som litteratur. I denna uppsats undersöks vilka argumenten i debatten var för och emot låttexten som litteratur. LÄS MER

 5. 5. Läromedlens spegling av styrdokumenten : En kvalitativ textanalys om lyrikuppgifters koppling till styrdokumenten för Svenska som andraspråk 1.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Angelica Wadström; [2019]
  Nyckelord :Läromedel; Lyrik; Svenska som andraspråk; Styrdokument; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att studera kopplingen mellan läromedelsuppgifter och skolverkets styrdokument för svenska som andraspråk 1. Det finns pågående diskussioner om läromedlens relevans och deras koppling till styrdokumenten, vilket gör det viktigt för lärare att aktivt granska och vara noga i sina val av läromedel (Ammert 2011a). LÄS MER