Sökning: "lyrik"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet lyrik.

 1. 1. KÄRLEKEN I AL-ḤALLĀJ POESI الحُبُّ في شِعر الحلاّج

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ikhlass Faraj; [2022-01-27]
  Nyckelord :arabiska; Al-Ḥallāj; Sufismen; Sufisk poesi; Den gudomliga kärleken;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen om den medeltida arabiskspråkiga, sufiska tänkaren och poeten al-Ḥallāj (ca. 858 - 26 mars 922 vår tideräkning) beskriver jag främst mästarens emotionella lyrik mot bakgrund av en turbulent epok, präglad av nytänkande, politiska strider och en växande sufisk rörelse. LÄS MER

 2. 2. ”Jag mins den ljufwa tiden” : Lyrik som didaktiskt verktyg i undervisning om svenska språkets ortografiska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Julia Uusitalo Kemi; [2022]
  Nyckelord :Språkhistoria; svenska språkets historia; ortografi; svenska språkets ortografi; ortografins utveckling; textanalys; komparativ metod; lyrik; svenskundervisning; didaktik; gymnasieskolan; styrdokument;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande studie är att undersöka skönlitteratur, mer specifikt lyrik, från upplysningstiden fram till i dag med fokus på ortografi för att påvisa konkreta förslag på hur skönlitteratur kan användas som ett didaktiskt verktyg i undervisning i det svenska språkets ortografiska utveckling. Det valda materialet består av lyrik hämtad från sju litterära epoker. LÄS MER

 3. 3. Vad ska vi göra med lyriken? : En granskning av uppgifter kopplade till lyrik i läroböcker för gymnasiekursen svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellinor Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Upper secondary school; Swedish as a school subject; poetry; textbook analysis; pedagogy of literature; literary reception; Gymnasieskola; svenskämne; lyrik; läroboksanalys; litteraturpedagogik; litteraturreception;

  Sammanfattning : Trots att lyrik kan bidra med mycket till elevers utveckling visar såväl elever som lärare ofta en negativ eller osäker inställning till genren. Läromedel kan därför få ett stort inflytande över lyrikundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Hustru & make, alkoholist & feminist? : – en kvalitativ studie av genusframställningar iskillingtrycksvisor från slutet av 1800-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Roos; [2022]
  Nyckelord :Skillingtryck; genusframställningar; manligt; kvinnligt; chapbooks; visor; lyrik; street literature; ballader; 1800-talet;

  Sammanfattning : Det material som analyseras i uppsatsen består av utvalda skillingtryck från 1870- till 1880-talet. Sammanlagt så analyseras 46 olika skillingtrycksvisor som samtliga finns att läsa viaKungliga biblioteket och Litteraturbanken. Uppsatsen syfte är att identifiera hur män ochkvinnor framställs i de nämnda visorna. LÄS MER

 5. 5. "Om jag kunde förstå" : Att sätta ord på ungas ångest via Sonja Åkessons lyrik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Louise Gunnarsson; Max Law; [2022]
  Nyckelord :Lyrik; Sonja Åkesson; ungas ångest; receptionsteori; litteraturdidaktik; svenskundervisning; biblioterapi; didaktisk läsart;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genomföra en närläsning av Sonja Åkessons dikter Bedrägeri, Jag stirrar, Omöjligt och Öron med målet att påvisa hur dessa dikter kan användas för att öka förståelsen för upplevelser av ångest. I ett bredare sammanhang är studiens syfte att kunna påvisa lyrikens användbarhet i klassrummet. LÄS MER