Sökning: "lyrikanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet lyrikanalys.

 1. 1. Hej Håkan! – en receptionsanalys av gymnasieelevers användning av litterära begrepp i en låttextanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Elin Sundin; [2019-02-05]
  Nyckelord :Literaturreception; lyrikanalys; repertoar; literary transferkompetens; litterära begrepp; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This paper examines the use of literary terminology in upper secondary school. The study consists of 13 students letters written to Håkan Hellström where they analyze the rock lyrics of his song “Din tid kommer”. The lyrics chosen contain a variety of metaphors, symbols, themes and messages. LÄS MER

 2. 2. Den samtida arbetarlitteraturens relevans och aktualitet för elever i dagens gymnasieskola : En litteraturanalys av tre arbetarlitterära verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Gabrielsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetarlitteratur; klass; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : I denna undersökning har tre moderna arbetarlitterära verk analyserats med syfte att ta reda på hur samtida arbetarlitteratur lyfter fram frågor om klass och hur det kan vara aktuellt och relevant för dagens gymnasieelever. I dag används ofta klassisk arbetarlitteratur i undervisningen vilket inte alltid upplevs som aktuellt för ungdomar i den nuvarande gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. Lyriska vägar i fantastiska världar : En kvalitativ litteraturanalys om lyrik i fantastisk fiktion och lyrikens didaktiska möjligheter i svenskundervisningen på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Angelica Wadström; [2019]
  Nyckelord :Lyrik; Fantastisk fiktion; Lyrikanalys; Science fiction; Fantasy; Litteraturundervisning; Härskarringen; Hungerspelen; MaddAddam;

  Sammanfattning : Undersökningen har som utgångspunkt att studera lyrik i fantastisk fiktion, d.v.s. i skönlitterära verk inom genrerna science fiction och fantasy. LÄS MER

 4. 4. Transcendent Gud och döende människa? : Gudsbild och människosyn i Anne Sextons The Awful Rowing Toward God

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emelie Stegborn Blixt; [2018]
  Nyckelord :livsåskådningsvetenskap; teologi; gudsbild; människosyn; lyrikanalys; Anne Sexton;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rupi Kaurs dikter - en poesi för många? : En analys av den populära illustrerade instagram-poesin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Hedman; [2018]
  Nyckelord :Rupi Kaur; Lyrikanalys; Instagram; Poesi; Rebecca Watts; Illustration; Textanalys; Bildanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka Rupi Kaurs diktsamling milk and honey utifrån samspelet mellan bild och text. Rupi Kaur utnyttjar bildmediet i kombination med text, vilket leder till en särpräglad och utmärkande stil. 20 dikter med illustrationer valdes ut som material för studien. LÄS MER