Sökning: "lyrikanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet lyrikanalys.

 1. 1. Den samtida arbetarlitteraturens relevans och aktualitet för elever i dagens gymnasieskola : En litteraturanalys av tre arbetarlitterära verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Gabrielsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetarlitteratur; klass; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : I denna undersökning har tre moderna arbetarlitterära verk analyserats med syfte att ta reda på hur samtida arbetarlitteratur lyfter fram frågor om klass och hur det kan vara aktuellt och relevant för dagens gymnasieelever. I dag används ofta klassisk arbetarlitteratur i undervisningen vilket inte alltid upplevs som aktuellt för ungdomar i den nuvarande gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Lyriska vägar i fantastiska världar : En kvalitativ litteraturanalys om lyrik i fantastisk fiktion och lyrikens didaktiska möjligheter i svenskundervisningen på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Angelica Wadström; [2019]
  Nyckelord :Lyrik; Fantastisk fiktion; Lyrikanalys; Science fiction; Fantasy; Litteraturundervisning; Härskarringen; Hungerspelen; MaddAddam;

  Sammanfattning : Undersökningen har som utgångspunkt att studera lyrik i fantastisk fiktion, d.v.s. i skönlitterära verk inom genrerna science fiction och fantasy. LÄS MER

 3. 3. Transcendent Gud och döende människa? : Gudsbild och människosyn i Anne Sextons The Awful Rowing Toward God

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emelie Stegborn Blixt; [2018]
  Nyckelord :livsåskådningsvetenskap; teologi; gudsbild; människosyn; lyrikanalys; Anne Sexton;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rupi Kaurs dikter - en poesi för många? : En analys av den populära illustrerade instagram-poesin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Hedman; [2018]
  Nyckelord :Rupi Kaur; Lyrikanalys; Instagram; Poesi; Rebecca Watts; Illustration; Textanalys; Bildanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka Rupi Kaurs diktsamling milk and honey utifrån samspelet mellan bild och text. Rupi Kaur utnyttjar bildmediet i kombination med text, vilket leder till en särpräglad och utmärkande stil. 20 dikter med illustrationer valdes ut som material för studien. LÄS MER

 5. 5. Att komma till ön med skatten är inget äventyr : En analys av barns texter och textskapande genom fantasi, minnen och lek i diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Catarina Andersson; Annelie Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet; textskapande; lek och fantasi; estetiska uttrycksformer; estetiska lärprocesser; mångkulturalitet; flerspråkighet; genrepedagogik; diktskapande; litteratursociologi; lyrikanalys; ikonografi; ikonotext och symbolik;

  Sammanfattning : Projektet "Att komma till ön med skatten är inget äventyr" resulterade i diktsamlingen Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet. De deltagande barnen i projektet har genom estetiska uttrycksformer och textskapande skapat dikter utifrån minnen, tankar och erfarenheter av krig och flykt. LÄS MER