Sökning: "lyrisk prosa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lyrisk prosa.

  1. 1. Förgänglighet och flerspråkighet : en översättning av Fleur Jaeggys novell ”Den sista fåfängan” med översättningsvetenskaplig kommentar

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

    Författare :Emma Zampa Hatt; [2022]
    Nyckelord :translation; translation theory; translating prose; dynamic equivalence; Italian; Swedish; lyrical prose; Fleur Jaeggy; översättning; översättningsteori; skönlitterär översättning; dynamisk ekvivalens italienska; svenska; lyrisk prosa; Fleur Jaeggy;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras och diskuteras min översättning av den schweizisk-italienska författaren Fleur Jaeggys novell ”La vecchia vanesia” (”Den sista fåfängan”), den sista i hennes novellsamling La paura del cielo (Rädd för himlen) från 1994. Utöver översättningen ingår även en analys av källtexten, mitt översättningsteoretiska ramverk och översättningsprincip samt kommentarer på tematiskt uppdelade översättningsproblem som jag har stött på under arbetsprocessen. LÄS MER