Sökning: "lyriska inslag"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden lyriska inslag.

 1. 1. Diktröster : Lyriska inslag i Elsa Graves dramatik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl-Fredrik Olsson; [2019]
  Nyckelord :Elsa Grave; dramatik; lyriska inslag;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker de lyriska inslagens betydelser och funktion i Elsa Graves dramatik.  ... LÄS MER

 2. 2. Edith Södergran och hennes ryska tradition

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Språk- och litteraturcentrum

  Författare :Elisabet T M Holmstedt; [2011]
  Nyckelord :Edith Södergran; modernism; estetisk idealism; messianism; Sankt Petersburg; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Edith Södergran är banbrytande för den lyriska modernismen i Norden. Hon föds i S:t Petersburg som tredje generationens invandrare på mödernet, får sin utbildning i denna stad, bor i Raivola på Karelska näset och är medborgare i det ryska storfurstendömet Finland. Uppsatsen undersöker hur den ryska miljön avspeglas i hennes texter. LÄS MER