Sökning: "lyssnande"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet lyssnande.

 1. 1. Det lustfyllda lärandet : Elevers och lärares diskursiva syn på hur lust att lära i skolan konstrueras

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Wiklund Christina; [2020]
  Nyckelord :Skapa motivation i skolan; studieengagemang; högstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera högstadieelevers och lärares erfarenheter av lärande situationer som påverkar elevers lust att lära i skolarbetet. Studien utgår från socialkonstruktionismen med ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Podcasts: “Entertainment To Go” : A study on why Uppsala University students listen to podcast

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Anneli Modin; Sasha Börholm; [2020]
  Nyckelord :podcast; convergence; mobility; uses gratifications theory; listening behavior;

  Sammanfattning : The study aims to gain a deeper understanding of podcasts as a phenomenon. It specifically explores Uppsala University students and their podcast listening habits in an effort to gain understanding about why students listen to podcasts, if there are particular genres students are drawn to and why students believe podcasts are successful. LÄS MER

 3. 3. ”Men vänta lite, det var ju inte du som skulle välja, det var ju barnen som skulle välja” Pedagogers förståelse av begreppet delaktighet i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Theodorsson; Alexandra Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Barns Delaktighet; Delaktighetsstege; Förskola; Pedagog; Relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Abstract Detta examensarbetes syfte är att undersöka hur barns delaktighet i förskolan möjliggörs. Fokus ligger på hur pedagoger beskriver vad delaktighet är samt hur de går tillväga för att möjliggöra delaktighet för de yngre barn som ännu inte kan eller väljer att uttrycka sig verbalt. LÄS MER

 4. 4. Moderna språk: Vad önskar sig gymnasieelever i sin franskundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Serge-Brice Gansou; Karl-Oskar Mogenfelt; [2020]
  Nyckelord :Franska; Moderna språk; Motivation; Kommunikation; Grammatik; Översättning;

  Sammanfattning : I detta arbete utforskar vi gymnasieelevers motivationsgrunder i moderna språk, utifrån de moment som förekommer under deras lektioner: kommunikation (lyssnande, tal, läsning och skrivande), samt grammatik och översättning. Metoden som använts är kvantitativ undersökning genom elevenkäter till elever som tidigare studerat franska på högstadiet och fortsatt med det på gymnasienivå. LÄS MER

 5. 5. Jag pratar, jag rör på mig MEN jag lyssnar också : En jämförande kvalitativ studie om elevers lyssnande, förståelse och aktiviteter under högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; kroppslig aktivitet; litteratur; läsförståelse; literacy; språkutveckling; läsutveckling; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att söka kunskap för hur det påverkar elevers upplevelse och förståelse för den text de lyssnar på under högläsning i årskurs tre om de inte ritar under högläsning jämfört med om de ritar. Studien undersökte också lärares intentioner med att låta elever rita medan högläsning pågår. LÄS MER