Sökning: "lyssningslägen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lyssningslägen.

  1. 1. Oktavillusionen - ett fenomen som kan reduceras? : En studie kring hur visuell stimuli och olika lyssningslägen påverkar hörselsinnet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Kate Nyman; [2011]
    Nyckelord :Ljud i spel; lyssningslägen; oktavillusionen; perception;

    Sammanfattning : Ljud är resultat av händelser i den fysiska världen. Därför är det viktigt att en spelare får rätt ljudinformation om omgivningen i ett datorspel vid tillfällen då visuell hjälp inte finns att tillgå. LÄS MER