Sökning: "mäklare beteende"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden mäklare beteende.

 1. 1. Den stora affären : En kvalitativ undersökning på kundens val av fastighetsmäklare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Bergh; Cecilia Risvall; [2018]
  Nyckelord :beslutsprocess; företagsekonomi; fastighetsmäklare; fastighetsköp;

  Sammanfattning : För många är bostadsaffären den största och viktigaste affär de kommer genomföra under sin livstid. Eftersom denna affär har så pass stor betydelse väljer de flesta att anlita en fastighetsmäklare som stöd och hjälp under sin försäljning. LÄS MER

 2. 2. Choice a real estate agent

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Marija Pantelic; [2014]
  Nyckelord :Estate agent; Real estate mediation; criteria; choice; quality; marketing of services; seller decision; sellers behaviour; Fastighetsmäklare; fastighetsförmedling; kriterier; val; kvalitet; tjänstemarknadsföring; säljbeslutsprocess; säljbeteende;

  Sammanfattning : Every year a hundreds of new Estate agents is examined, and new agency comes to, which increase the competition for estate agents. Property sellers have the option to choose the estate agent which they think is the best one that will best mediate their property at a flexible and a correct way. LÄS MER

 3. 3. Säljarens val av fastighetsmäklare : baserat på första intrycket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Angelica Sjölander; [2011]
  Nyckelord :fastighetsmäklare; första intrycket;

  Sammanfattning : Abstract Syfte: Uppsatsen undersöker det första fysiska mötet mellan kunden och fastighetsmäklaren. Hur påverkar första intrycket kundens beslut och fortsatta relation med fastighetsmäklaren? Metod: Jag har använt mig av en kvalitativ metod då jag anser att det är en passande metod för denna studie då den är baserad på elva stycken telefonintervjuer med människor som har sålt med en fastighetsmäklare. LÄS MER

 4. 4. Vad är det mäklarna på Fastighetsbyrån blir motiverade av?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Magnus Öman; Kaniaw Kader; [2008]
  Nyckelord :Motivation; metod; teori; psykologi och beteende;

  Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats handlar om vad som motiverar mäklarna på Fastighetsbyrån i Gävle att arbeta. Vi har avgränsat oss till enbart Fastighetsbyrån i Gävle eftersom ämnet vi ska belysa kan bli mycket mer intressant när man jämför arbetare som arbetar på samma arbetsplats. LÄS MER