Sökning: "mäklare"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet mäklare.

 1. 1. Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden - Lockpris eller felvärdering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nhat Jonny Lam; Alexander Otelea; [2021]
  Nyckelord :Utropspris; slutpris; mäklare; regressionsanalys; lockpris; felvärdering; förankringseffekt; principal-agent; heterogenitet; befolkningsmängd; prisutveckling List price; transaction price; realtor; regression analysis; underpricing; misevaluation; anchoring; heterogeneity; population; price growth; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On the Swedish real estate market, it is not uncommon for the transaction price to drastically exceed the list price. Consequently, a debate has emerged regarding what the drastic price difference is caused by. It is often discussed if the price difference is a result of underpricing by the realtor. LÄS MER

 2. 2. Skulle ett offentligt bostadsrättsregister underlätta för fastighetsmäklare? : Med fokus på rutinen för pantsättning och mäklares kontrollskyldighet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hanna Jönsson; Annie Svensson; [2021]
  Nyckelord :Pawnbroking; Public register over tenant-owned apartments; Real estate brokers; Tentant-owned apartment; Bostadsrätt; Fastighetsmäklare; Offentligt bostadsrättsregister; Pantsättning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för om och varför ett offentligt bostadsrättsregister skulle underlätta för fastighetsmäklare i deras yrkesutövning samt föra en egen diskussion kring hur ett register bör uppföras, vad det ska innehålla och hur det kan finansieras. Den svenska regeringen har både 1996 och 2005 tillsatt utredningar för att undersöka om ett sådant register borde bli verklighet men utfallen har vid båda tillfällena avslagits, varpå en ny utredning påbörjades i december 2020 som ska presenteras senast i juli 2022. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklare i pandemin : En studie av pandemins påverkan på fastighetsmäklaryrket

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Camilla Hansen Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Brokers; covid-19; the brokerage process; recommendations; measures; Fastighetsmäklare; covid-19; förmedlingsprocessen; rekommendationer; åtgärder;

  Sammanfattning : När pandemin var ett faktum i mars 2020 var det osäkert i vilken utsträckning det skulle påverka Sverige. Men som resten av världen drabbades Sverige hårt av pandemin. Både Folkhälsomyndigheten och mäklarbranschen var tidigt ute med information om åtgärder en kunde genomföra för att begränsa smittan. LÄS MER

 4. 4. Modern Housing Valuation : A Machine Learning Approach

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nathan Allard; Tobias Hagström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The primary goal of this report was to examine and demonstrate how machine learning methods can be used to produce accurate and useful apartment valuation models, focusing on the Stockholm market. Furthermore, the paper analyzed how different attributes, including apartment descriptions, affect the price of an apartment. LÄS MER

 5. 5. Hur och om fastighetsmäklarens ålder och yrkeserfarenhet har inverkan på kundens val av fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jennifer Dagsberg; Nadja Andersen; [2021]
  Nyckelord :professional experience; age; real estate agent; yrkeserfarenhet; ålder; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Hur och om fastighetsmäklarens ålder och yrkeserfarenhet har inverkan på kundens val av fastighetsmäklare Nivå: Kandidatuppsats  Författare: Jennifer Dagsberg och Nadja Andersen Handledare: Peter Karpestam Datum: Maj 2021 Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra till en ökad förståelse kring vilka faktorer som påverkar kundens val av mäklare. Metod: Metoden som valts att användas för studien är en kvantitativ forskningsansats. LÄS MER