Sökning: "mäklare"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet mäklare.

 1. 1. #Mäklare : Ett ramverk för mäklares fortsatta användning av sociala medier

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dennis Lantz; [2020]
  Nyckelord :Social media; digital marketing; communication; ethics; Sociala medier; digital marknadsföring; kommunikation; etik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa ett ramverk för mäklares fortsatta användning av sociala medier med utgångspunkt i digital marknadsföring och relationsbyggande. Sociala medier är fronten mot den digitala omvärlden där kommunikation sker och det finns därför ett stort värde för mäklare att veta hur man borde hantera sin digitala närvaro på ett långsiktigt hållbart sätt för att inte försvinna i bruset av all tillgänglig information. LÄS MER

 2. 2. Vem bär ansvaret vid rättsliga fel enligt lag och avtal?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kajsa Olsson; Fanny Mäkelä; [2020]
  Nyckelord :rättsligt fel;

  Sammanfattning : Arbetet har som syfte att ta reda på vem som ansvarar för rättsligt fel enligt lag och avtal och om det skiljer sig åt i fast respektive lös egendom. Som utgångspunkt har säljaren att svara för de rättsliga fel som kan komma att upptäckas och en köpare har att förvänta sig en bostad fri från belastningar. LÄS MER

 3. 3. HOMESTYLING + MÄKLARE = SANT? - En kvalitativ studie om hur homestyling påverkar fastighetsmäklarens tjänsteerbjudande

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Antonia Alan; Elin Hansson; [2020]
  Nyckelord :Home Staging; Real Estate Agent; Service Marketing; Decision-Making Process; High-Involvement Purchase;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to describe how real estate agents use home staging as a marketing tool and whether it is in line with the seller's decision-making process in a condominium sale. The phenomenon is considered interesting to study since a housing transaction is a major financial decision for most households. LÄS MER

 4. 4. Mäklaren, en förmedlande näringsidkare - En studie av ansvaret vid marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Johan Aronsson; [2020]
  Nyckelord :fastighetsmäklare; ansvar; culpa; oaktsamhet; marknadsföring; fastighetsmäklarlagen; marknadsföringslagen;

  Sammanfattning : Den svenska fastighetsmäklaren är en näringsidkare som förmedlar en uppdragsgivares fastighet eller bostadsrätt. Till skillnad från andra näringsidkare marknadsför han inte sina egna produkter utan uppdragsgivarens privatbostad. Syftet med denna studie är att undersöka vilket ansvar mäklaren då kan ha sin marknadsföring. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar val av lägenhet : En studie om upplåtelseformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Dennis Larsson; Fredrik Östergaard; [2020]
  Nyckelord :forms of tenure; right of tenancy; cooperative tenancy; condominium; dualistic system; unitary system; apartment; upplåtelseform; hyresrätte; kooperativa hyresrätt; bostadsrätt; ägarlägenhet; lägenhet;

  Sammanfattning : Vilka faktorer som påverkar valet av upplåtelseform var frågan som ställdes inför detta examensarbete. Bostadsmarknaden är en komplex marknad då särdragen med just bostadsmarknaden inte finns inom någon annan marknad. Ett exempel är att en bostad inte lätt kan ersättas mot någon likvärdig bostad. LÄS MER