Sökning: "mäklare"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet mäklare.

 1. 1. Servicekvalitet inom den svenska fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emil Hagström; Johan Petersson; [2019]
  Nyckelord :Servicekvalitet; service; mäklarbranschen; Sverige; mäklararvode; SERVQUAL;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på vilken betydelse mäklararvodet har för den upplevda servicekvaliteten på den svenska fastighetsmäklarbranschen. Metoden som använts för att ta reda på detta var en fallstudie av två snarlika mäklarföretag i Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Rådgivaransvaret vid fastighetsöverlåtelser - Särskilt om friskrivningsklausuler vid grov vårdslöshet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Trattner; [2019]
  Nyckelord :Rådgivaransvar; Friskrivningsklausuler; 36 § avtalslagen; Fastighetsrätt; Avtalsrätt; Skadeståndsrätt; Grov vårdslöshet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Errors and deficiencies in real estate can lead to excessive costs for the buyer. Particularly if the buyer is a consumer. The buyer of a property has, among other things, a far-reaching obligation to examine the real estate before buying it. LÄS MER

 3. 3. Franchisetagarens ledarskap : - betydelsen av det transformativa ledarskapet för effektivitet för franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marc Albrecht; Sandra Lindh; [2019]
  Nyckelord :Företagsekonomi; franchise; fastighetsmäklare; Ledarskap; transfromativtledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel:          Franchisetagarens ledarskap - betydelsen av det transformativa ledarskapet    för effektivitet för  franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen Författare:         Marc Albrecht och Sandra Lindh Handledare:       Pia Ulvenblad Bakgrund:          Det är en vanlig karriärsutveckling för fastighetsmäklare i Sverige att starta eget. De flesta mäklare ansluter sig till en kedja och i princip alla stora kedjor i Sverige arbetar med franchise som affärsmodell. LÄS MER

 4. 4. "Annars går allt åt helvete" : en studie om social hållbarhet som kommunal planeringsaspekt i fysisk planering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Lina Irwe; Denise Forsell; [2019]
  Nyckelord :Social sustainability; mix use-city; municipalities; comprehensive plans; detailed development plans; Social hållbarhet; blandstaden; kommuner; översiktsplaner; detaljplaner;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om social hållbarhet och om hur fyra olika kommuner i den fysiska planeringen hanterar och metodiskt arbetar med detta ämne. Syftet är att undersöka vilken prioritet som frågor kring social hållbarhet har i den kommunala planeringsprocessen och hur man metodiskt arbetar med dessa frågor. LÄS MER

 5. 5. Hur upplever fastighetsmäklare och företagsledning sin arbetsmiljö när fastighetsmäklare har en garantilön samt provisionslön?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Alexander Gustafsson; Julia Hilm; [2019]
  Nyckelord :Lönesystem; Fastighetsmäklare; Provision; Hälsa; Garantilön;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att dels undersöka hur företagsledning och anställda upplever sin arbetsmiljö när anställda mäklare har en garantilön samt provisionslön. Men även hur detta lönesystem påverkar anställda ur ett hälsoperspektiv och vilken påverkan detta har på kundnöjdheten. LÄS MER