Sökning: "mäklare"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet mäklare.

 1. 1. Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden - Lockpris eller felvärdering?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nhat Jonny Lam; Alexander Otelea; [2021]
  Nyckelord :Utropspris; slutpris; mäklare; regressionsanalys; lockpris; felvärdering; förankringseffekt; principal-agent; heterogenitet; befolkningsmängd; prisutveckling List price; transaction price; realtor; regression analysis; underpricing; misevaluation; anchoring; heterogeneity; population; price growth; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On the Swedish real estate market, it is not uncommon for the transaction price to drastically exceed the list price. Consequently, a debate has emerged regarding what the drastic price difference is caused by. It is often discussed if the price difference is a result of underpricing by the realtor. LÄS MER

 2. 2. List prices in Icelandic residential property sales - A strategic tool for achieving higher sales price or shorter time-on-market?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Alexandra Hansson; Felicia Johansson; [2021]
  Nyckelord :List price; sales price; real estate brokers; hedonic pricing model; duration model; pricing strategies; anchoring effect; trade-off; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, Iceland has experienced a growing demand for residential housing and the average square-meter price for apartments and single-family homes in the Capital Region has almost doubled between 2010 and 2019. Property sales in Iceland are most commonly intermediated by real estate brokers and the sales process stands in contrast to other Nordic countries, since it involves a bidding procedure with sealed, or secret, bids. LÄS MER

 3. 3. Att etablera sig inom mäklarbranschen : En kvalitativ studie om hur nya mäklarfirmor arbetar för att differentiera sig från konkurrenter inom mäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Jan Ocean Hsia; [2020]
  Nyckelord :brokerage firms; brokers; competition; service companies; market establishment; mäklarfirmor; mäklare; konkurrens; tjänsteföretag; marknadsetablering;

  Sammanfattning : Inledning: I relation till det snabbföränderliga samhället som präglas av fortsatt digitalisering fortsätter strömmarna av nya och hårda konsumentkrav som påverkar den renodlade och traditionella mäklarfirmans verksamhet. Idag ställs således en stor press på mäklarfirmor att kunna särskilja sig från konkurrenter med syfte att kunna anta en stark position på marknaden. LÄS MER

 4. 4. #Mäklare : Ett ramverk för mäklares fortsatta användning av sociala medier

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dennis Lantz; [2020]
  Nyckelord :Social media; digital marketing; communication; ethics; Sociala medier; digital marknadsföring; kommunikation; etik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa ett ramverk för mäklares fortsatta användning av sociala medier med utgångspunkt i digital marknadsföring och relationsbyggande. Sociala medier är fronten mot den digitala omvärlden där kommunikation sker och det finns därför ett stort värde för mäklare att veta hur man borde hantera sin digitala närvaro på ett långsiktigt hållbart sätt för att inte försvinna i bruset av all tillgänglig information. LÄS MER

 5. 5. Vem bär ansvaret vid rättsliga fel enligt lag och avtal?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kajsa Olsson; Fanny Mäkelä; [2020]
  Nyckelord :rättsligt fel;

  Sammanfattning : Arbetet har som syfte att ta reda på vem som ansvarar för rättsligt fel enligt lag och avtal och om det skiljer sig åt i fast respektive lös egendom. Som utgångspunkt har säljaren att svara för de rättsliga fel som kan komma att upptäckas och en köpare har att förvänta sig en bostad fri från belastningar. LÄS MER