Sökning: "mälardalen"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade ordet mälardalen.

 1. 1. Geographical location of warehouses and its impact on delivery time - A study of e-commerce companies in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Therese Bergling; Lena Engberg; [2019-07-02]
  Nyckelord :e-commerce; warehouse localization; last mile delivery; end-customer; transports; express delivery;

  Sammanfattning : Msc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Högläsning i årskurs 2-3 : En studie av elevers tankar och åsikter om högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Lavén; Viktoria Fuxgård; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; åsikt; tystläsning; kön;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på vilka åsikter elever på sex olika skolor i årskurs 2–3 har om högläsning, om det finns något samband mellan åsikterna om högläsning och tystläsning samt om åsikterna skiljer sig mellan killar och tjejer. Undersökningen har genomförts på sex olika skolor i Mälardalen med tio elevintervjuer och 100 elevenkäter. LÄS MER

 3. 3. Stress inför examination : En kvantitativ studie bland högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Greta Karlsson; [2019]
  Nyckelord :age; stress experience; students; oral examination; written examination; muntlig examination; skriftlig examination; stressupplevelse; studenter; ålder;

  Sammanfattning : Stress är ett vanligt förekommande problem som drabbar många individer. Bland studenter upplever ungefär en tredjedel stress. Stress kan uppstå i olika situationer och för studenter kan en sådan situation vara förberedelse inför examination. LÄS MER

 4. 4. ”Helikopterperspektiv” i arbetet mot allvarliga körskador : en kvalitativ studie om arbetet mot allvarliga körskador hos Svenska kyrkans skogscertifiering enligt ”lärande organisation”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ricarda Schultz; [2019]
  Nyckelord :allvarliga körskador; den femte disciplinen; den lärande organisationen; entreprenörskap; organisationsstruktur; skogscertifiering; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : Markskador,så kallade allvarliga körskador,i samband med skogsåtgärdersomgallring, slutavverkning och markberedningär ett allmänt och känt problem.Allvarliga körskador kan innebära grav påverkan på miljön, exempelvis urlakning av giftiga ämnen som kvicksilver i vattendragdär de utgör stor risk för människors hälsa. LÄS MER

 5. 5. What can be learnt from the 2018 drought and how to adapt Swedish agriculture to a changing climate? : an exploratory study with farmers from Mälardalen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Serafima Rende; [2019]
  Nyckelord :climate change adaptation; adaptability; socio-ecological systems; farming systems; drought; adaptive management;

  Sammanfattning : In 2018, the unusually dry and hot summer caused large losses in agricul-tural production. Farmers in Mälardalen had to struggle all summer to gather enough animal fodder, working long hours but gaining little in return. LÄS MER