Sökning: "mälardalens högskola 2008 magisteruppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden mälardalens högskola 2008 magisteruppsats.

 1. 1. Sambandet mellan redovisning och beskattning : Införandet av verkligt värde och dess påverkan på dubbelbeskattningen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Belma Bjelevac; Ida Emet; [2011]
  Nyckelord :Administrativ börda; beskattning; dubbelbeskattning; frikoppling; redovisning; redovisningen kvalitet; Sverige; SOU 2008:80;

  Sammanfattning : Datum: 2011-06-10 Titel: Sambandet mellan redovisning och beskattning – Införandet av verkligt värde och dess påverkan på dubbelbeskattningen Lärosäte: Mälardalens högskola Institution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kurs: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp (FÖA400) Författare: Belma Bjelevac och Ida Emet Handledare: Leif Carlsson Examinator: Cecilia Lindh Problemformuleringar: 1. Hur kan dubbelbeskattningen upprätthållas vid införandet av verkligt värde i företagens redovisning? 2. LÄS MER

 2. 2. Den svenska nationella strategin för hållbar utveckling : En process av betydelse eller bara ett anonymt dokument?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Maarit Nurkkala; [2009]
  Nyckelord :hållbar utveckling; nationell strategi; nationell strategi för hållbar utveckling; regeringens arbete med hållbar utveckling; ekologisk ekonomi;

  Sammanfattning : AbstractAt the UN Conference on Environment and Development in 1992 the nations stated that traditional environmental policies were not sufficient to handle the multidimensional challenges posed by sustainable development. Governments needed to broaden their political decision making procedures in order to coordinate and integrate environmental, social and economic policies. LÄS MER

 3. 3. Ditt företag kan inte förutse konkurs :  -kan Z-score?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Charlotta Lind; Martin Sloberg; [2009]
  Nyckelord :Bankruptcy; Z-score model; Konkurs; Z-score;

  Sammanfattning : Datum: 2009-06-02Nivå: Magisteruppsats i ekonomistyrning, 15 hpFörfattare: Charlotta Lind och Martin SlobergTitel: Ditt företag kan inte förutse konkurs -kan Z-score?Handledare: Esbjörn SegelodProblem: Våra forskningsfrågor är:Går det att förutse konkurs tre, fyra respektive fem år innan          konkursbeslutet?Vilka av den senaste Z-scoremodellens fyra nyckeltal är viktigast vid           prognostisering av konkurs?Syfte: Att testa i vad mån Z-scoremodellen kan användas för att förutse konkurserbland icke börsnoterade, icke tillverkande företag tre, fyra respektive fem årinnan konkurs; samt att undersöka vilka av denna modells inbördes nyckeltalsom är viktigast vid predicering av konkurser.Metod: Vi har genom kvantitativ metod analyserat årsredovisningar från 51 företagsom gått i konkurs 2008, dessa utgjorde vår huvudundersökningsgrupp och 29slumpmässigt utvalda företag, vilka utgjorde vår kontrollgrupp. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility och hållbarhetsredovisning i tre svenska företag

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Per Eriksson; Peter Forsberg; [2009]
  Nyckelord :G3; GRI; Sustainability Report; Corporate Social Responsibility; CSR; G3; GRI; Hållbarhetsredovisning; Corporate Social Responsibility; CSR;

  Sammanfattning : Datum: 2009-06-02Nivå: Magisteruppsats i ekonomistyrning, 15 hpFörfattare: Peter Forsberg och Per ErikssonHandledare: Esbjörn SegelodTitel: Corporate Social Responsibility och hållbarhetsredovisning i tre svenska företagProblem: Vilket CSR-arbete har Atlas Copco, Vattenfall och ICA idag och hur redovisas resultatet? Har de skett några förändringar i vad bolagen redovisar idag i sina hållbarhetsredovisningar jämfört med 2005?Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Atlas Copco, ICA och Vattenfall arbetar med CSR idag och hur deras hållbarhetsredovisningar presenteras 2008 jämfört med 2005.Metod: För att genomföra undersökningen har vi valt att intervju de tre företagen, granska deras hållbarhetsredovisningar från 2005 respektive 2008 och studerat litteratur. LÄS MER

 5. 5. Tuna Park : -Hur uppfattas varumärket av studenter på Mälardalens högskola?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Youssef El- Awad; Samiya Mohamed Dirir; [2008]
  Nyckelord :Varumärke; marknadskommunikation; kommunikation; brand; varumärkesstrategi; ; varumärkesimage; varumärkesidentitet; image; identitet; köpcentrum; mall; ;

  Sammanfattning : Titel: TUNA PARK Allt annat än en park- Hur uppfattas varumärket av studenter på Mälardalens högskola?Datum: Den 4:e juni 2008Kurs: Magisteruppsats i företagsekonomi: 15hpFörfattare: Youssef Nasser El- Awad & Samiya Mohamed DirirHandledare: Finn Wiedersheim- PaulAkademi: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutvecklingDenna magisteruppsats behandlar handelsområdet Tuna Parks varumärke som ligger Eskilstuna. Vi fann ämnet intressant då vi båda är intresserade av marknadsföring av varumärken. LÄS MER