Sökning: "mälarhöjden"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet mälarhöjden.

 1. 1. Skolan i Slätten

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Linnea Wetterström Engman; [2019]
  Nyckelord :Mälarängen; grundskola;

  Sammanfattning : Mellan Bredäng, Fruängen och Mälarhöjden ligger ett litet skogsparti. Det är snårigt, bergigt och fullt av sly. Det avlägsna bruset från E20 sammanflätas med ljudet av fåglar och löven som prasslar i vinden. Det är en mittpunkt mellan olika slags bostadsområden byggda under olika decennier, en brytpunkt mellan stad och natur. LÄS MER

 2. 2. Värmeverket : - ett ungdomens kulturhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Jonas Bäck; [2019]
  Nyckelord :social sustainability; heating plant; Bredäng; culture house;

  Sammanfattning : Temat för projektet är social hållbarhet, för vilken bostadssegregation har blivit en alltmer kritisk faktor, eftersom vi idag ser hur bostadsområden blir alltmer uppdelade. En uppdelning vilken inte bara är socialekonomisk, som tidigare, utan även etnokulturell. LÄS MER

 3. 3. Skolan på Mälarängen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Amalia Fors; [2018]
  Nyckelord :Skolan på Mälarängen; grundskola; Mälarhöjden; skola;

  Sammanfattning : Skolan på Mälarängen är en grundskola på en tomt i Mälarhöjden, söder om Stockholm. Tomten präglas av en trafikerad väg som tar upp trafik från den intilliggande E4an, av naturmarker med äng och skog samt omkringliggande höjder och en kulle på tomten. LÄS MER

 4. 4. Mälarängens Skola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Mattias Månsson; [2018]
  Nyckelord :F-6; Mälarängen; Stockholm; skola;

  Sammanfattning : A school for 400 pupils between age 6 and 12. The site is situated between Bredäng and Mälarhöjden in southern Stockholm. Bredäng and Mälarhöjden is two very different areas when it comes to building typology and socioeconomic status. The project aims to get people from both areas to meet. LÄS MER

 5. 5. Knytet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Pontus Beling; [2018]
  Nyckelord :skola; mälarängen; mälarhöjden; bredäng; kandidat; 2018; knytet; pontus; beling;

  Sammanfattning : Skolan är en plats som vi alla kan relatera till och som ständigt är i ropet. Begrepp såsom lärande och miljö diskuteras flitigt och ges stort utrymme i den politiska och mediala debatten. LÄS MER