Sökning: "män förlossning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden män förlossning.

 1. 1. Att möta oplanerat gravida unga kvinnor som beslutar sig för att genomgå en abort : En kvalitativ intervjustudie med barnmorskor på ungdomsmottagningar

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Emilia Lindblom; Josefin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Abortion; Experience; Midwife; Youth; Youth clinic; Abort; Barnmorska; Erfarenhet; Ungdomar; Ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskeyrket har gått från att främst fokusera på vård under graviditet och förlossning till ett bredare arbetsfält inom sexuell och reproduktiv hälsa som även innefattar arbete på ungdomsmottagning. Barnmorskan på ungdomsmottagningen arbetar förebyggande mot oönskade graviditeter och möter unga kvinnor och män i samtal om graviditet och abort. LÄS MER

 2. 2. "Jag kunde inte språket och jag kunde inte förstå henne..." : Icke-svensktalande kvinnors upplevelser av barnmorskans kommunikation och bemötande i samband med graviditet och förlossning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna-Maria Strand; Kristin Gabrielsson; [2015]
  Nyckelord :barnmorska; bemötande; doula; kommunikation; kultur; tolk;

  Sammanfattning : Syfte: syftet med studien var att belysa hur icke-svensktalande kvinnor i Sverige uppleverbarnmorskans kommunikation och bemötande i samband med graviditet och förlossning. Design: sju icke-svensktalande kvinnor intervjuades genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med hjälp av telefontolk. LÄS MER

 3. 3. Att vara HIV-positiv och avvika från heteronormen : En litteraturstudie om mäns upplevelser av bemötande i vården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofia Sedaghati; Belyse Bukeyeneza; [2014]
  Nyckelord :homosexualitet; HIV; män; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är ett stort globalt problem då det inte finns botande behandling eller vaccin mot sjukdomen. Tidigare var HIV känt som sjukdom relaterat till homosexualitet, men alla kan insjukna i HIV, vid oskyddade samlag, eller vid smittöverföring från mor till barn under graviditet, förlossning eller amning. LÄS MER

 4. 4. Den andra föräldern. : Pappors upplevelser av stöd och behov av stöd från hälso- och sjukvården under barnens första år

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Matilda Skinstad; Jesper Ödman; [2012]
  Nyckelord :stöd; behov; faderskap; föräldrautbildning;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte: Syftet är att undersöka pappors upplevelser av stöd och behov av stöd från hälso- och sjukvården inför och under förlossning samt under barnets första år. Metod: En kvalitativ och explorativ studie med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Män, förlossningsrädsla och Auroraverksamhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Bodil Christensen; Katia Dahl-Nordström; [2012]
  Nyckelord :fear of childbirth; men; Aurora; Experience; suport; pregnancy; förlossningsrädsla; män; Auroraverksamhet; erfarenhet; stöd; graviditet;

  Sammanfattning : Research has shown fear of childbirth to be as common among men as women, but the phenomenon has not been as studied among men. Some men have trouble talking about their fear and therefore don’t get the support that they need. Where to go to get help is not so obvious for these men. The name mostly used for this clinic is Aurora. LÄS MER