Sökning: "män feminister"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden män feminister.

 1. 1. "Men då hatar du alla män?" : Feministers upplevelse av omgivningens bemötande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beatrice Lillback; Denise Löfbom-Tällén; [2017]
  Nyckelord :Feminism; identity; stereotypes; attitudes;

  Sammanfattning : Feminismen hänvisar till att det finns en maktobalans mellan könen och att kvinnor strukturellt sett är underordnade mannen. Tidigare forskning gällande attityden till feminister har visat på en neutral till positiv syn men att feminister i jämförelse med en traditionell kvinna ses mer negativt. LÄS MER

 2. 2. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 3. 3. "Män skall inte grubbla över sin manlighet, de ska inte vara feminister och genusvetare" : En litteraturstudie av maskulint ifrågasättande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carina Kain; [2016]
  Nyckelord :Masculinity studies; Critical perspectives; Norms; Emotional perspective; Homosociality;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study male questioning of masculinity. The study of the questioning will be conducted through a literature study, that will be done using an anthology that holds a critical perspective towards masculinity. LÄS MER

 4. 4. "Det är ju inte som det var förr" - gymnasietjejers syn på manlighet och genus.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Pettersson; [2015-12-08]
  Nyckelord :Genus; maskulinitet; feminism; könsstrukturer; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genusforskning bedrivs oftast genom att kvinnors syn på kvinnor eller mäns syn på män undersöks. Män och maskulinitet är ett fält som snabbt vinner mark inom genusforskning, vilket syftar till att ta reda på varför män är som de är och hur deras könsmönster reproduceras. LÄS MER

 5. 5. Vem vill kalla sig feminist? : En undersökning om hur ordet feminist är laddat i bloggtexter från 2004, 2009 & 2014.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Tina Strandberg; [2015]
  Nyckelord :Feminist; Feminism; Jämställdist; Humanist; Laddade ord; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur ordet feminist är laddat och hur ordet används. Redan nu föreslår några att ordet bör bytas ut, i korpusarna från Språkbanken använde några skribenter humanist eller jämställdist istället för ordet feminist. LÄS MER