Sökning: "män kvinnor behov"

Visar resultat 1 - 5 av 423 uppsatser innehållade orden män kvinnor behov.

 1. 1. Sjuksköterskans attityd till och upplevelse av att vårda patienter med suicidalitet i akutsjukvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mathilda Rahimian; Ebba Petrich; [2021-06-29]
  Nyckelord :Sjuksköterska; attityd; upplevelse; suicid; akutsjukvård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Suicid är ett globalt omfattande folkhälsoproblem där drygt 800 000 människorårligen dör. För varje person som utför fullbordat suicid finns det drygt 20 personer som utförsuicidförsök. Generellt sett är det övervägande män som utför fullbordade suicid. LÄS MER

 2. 2. ”Ni lagade mig när jag var trasig och det är jag tacksam för” - En intervjustudie om patienters upplevelse av preoperativ information vid akut bukkirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Alma Olsson; Hanna Svensson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Akut bukkirurgi; Information; Kommunikation; Omvårdnad; Patient; Preoperativ; Upplevelse;

  Sammanfattning : Introduction: Suffering from acute abdominal pain that requires emergency surgery can be traumatic and cause concern for the patient. Research shows that this patient group often experiences a poorer quality of care and information provided compared to patients who are scheduled for elective surgery, despite the good effects that preoperative information entails. LÄS MER

 3. 3. En etnografisk studie om möjligheter och hinder kring samverkan mellan elevhälsa och lärare på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annie Blom Björk; Frida Blomberg; [2021-02-18]
  Nyckelord :samverkan; elevhälsa; förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om en skolas elevhälsa och hur skolanslärare tillsammans med elevhälsan arbetar kring samverkan. Frågeställningarna berörmöjligheter och hinder till samverkan mellan professioner. LÄS MER

 4. 4. Investigating How Design of a Mobile Application Affects Cognitive Load : UI Development of a Mobile Application for the Volvo Group IT

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Madeleine Englund; Sarah Lorenzo; [2021]
  Nyckelord :cognitive load; user experience; user interface; design; mobile application; kognitiv belastning; användarupplevelse; användargränssnitt; design; mobilapplikation;

  Sammanfattning : Nowadays when most people are used to smartphones the Volvo Group IT would like to look into the use of mobile devices in the production and design an application which can be used in the painting process at the Umeå plant. When learning a new system, whether it is on a computer or a mobile platform, it is crucial for the users’ performance to develop the system in accordance with their needs and wishes. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors uppfattning av svensk missbruksvård

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Lindelund; Johanna Wikström; [2021]
  Nyckelord :Kvinna; Genus; Kön; Missbruk; Beroende; Missbruksbehandling; Missbruksvård;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie vars syfte och tillhörande tre frågeställningar varit att undersöka på vilket sätt kvinnor har upplevt den missbruksvård de blivit erbjudna av socialtjänsten under tiden de varit i ett aktivt missbruk. I tre intervjuer som såväl tidigare forskning framkom att kvinnliga missbrukare allt för ofta kan ses som dubbelt förtryckta. LÄS MER