Sökning: "män kvinnor behov"

Visar resultat 21 - 25 av 406 uppsatser innehållade orden män kvinnor behov.

 1. 21. Samhällshjälte eller riskanalytiker? : Om människor attityder till organdonation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Ejderskog; Malin Qvarsell; [2020]
  Nyckelord :Organ donation; prosocial-behavior; social-exchange theory; social norms;

  Sammanfattning : Organdonation är idag ett aktuellt ämne i Sverige och bristen på donatorer är stor. Studiens främsta syfte var därför att granska människors attityder till organdonation genom vilka motiv och argument som människor framhåller i valet att donera kontra valet att avstå från organdonation, både under livstiden och efter döden. LÄS MER

 2. 22. Arbetsterapeutiska interventioner vid hand- och armträning efter stroke : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jessica Erlandsson; Hanna Höglund; [2020]
  Nyckelord :Stroke; occupational therapy; upper extremity;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa och beskriva arbetsterapeutiska interventioner vid hand-och arm träning för vuxna män och kvinnor med stroke, samt att undersöka interventionernas effekt och studiernas beviskraft. Metod: Datainsamling utfördes via litteratursökning i fyra databaser inom hälsa och medicin. LÄS MER

 3. 23. UPPLEVELSER AV SOCIALT FLOW I ARBETSGRUPPER MED HÖG GRAD AV SOCIAL INTERAKTION

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Fredin; Linnéa Matkaselkä; [2020]
  Nyckelord :Social flow; social interaction; working groups; Socialt flow; social interaktion; arbetsgrupper;

  Sammanfattning : Kunskap om individuellt flow har börjat tillämpas på grupper i form av socialt flow, vilket har beskrivits som ett balanserat kollektivt sinnestillstånd inom en grupp med dynamiska, positiva interaktioner samt hög kollektiv kompetens. Det finns ännu inte en enhetlig teori och definition kring begreppet. LÄS MER

 4. 24. Samverkansarbetet mot prostitution i Stockholm : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jennifer Bäck; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; Prostitution; Människohandel; Främjande samverkan; Hindrande samverkan; Utvecklingsområden för samverkan;

  Sammanfattning : Trots förbudet av att köpa sexuella tjänster så sker det året runt och dygnet runt. I Sverige är det främst män runt om i Stockholm som köper sexuella tjänster av kvinnor, barn och män som de söker upp ute på gatan eller genom internet (Mujaj & Netscher, 2015). LÄS MER

 5. 25. Patienters upplevelser av att genomgå en elektiv kolecystektomi med laparoskopisk teknik : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Matilda Asker; Åsa Juto; [2020]
  Nyckelord :Elektiv kolecystektomi; kvalitativ; laparoskopisk teknik; omvårdnad; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gallstenssjukdom på grund av stenar i gallblåsan är vanligt förekommande i Europa och Sverige. Allt fler elektiva kolecystektomier utförs nuförtiden med laparoskopiskt teknik och därför är det angeläget att undersöka patienters upplevelser av denna typ av operation. LÄS MER